ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


บูรณะปรับปรุงศาลพระภูมิ มช. และภูมิทัศน์โดยรอบ


      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อบูรณะปรับปรุงศาลพระภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภูมิทัศน์โดยรอบ

      ศาลพระภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สร้างขึ้นในสมัยพันเอกพระยาศรีวิสารวาจา เป็นอธิการบดี โดยได้มอบหมายให้อาจารย์บัวเรศ คำทอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสมัยนั้น เป็นผู้ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2506 โดยมีพลตรีพิสณห์ สุรฤกษ์ เป็นผู้กำหนดฤกษ์ในการจัดตั้ง และมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วันเพ็ญ สุรฤกษ์ เป็นผู้ประสานงาน ปัจจุบันศาลพระภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีอายุกว่า 55 ปี เป็นที่เคารพสักการะ และยึดเหนี่ยวจิตใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกรุ่น คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป  

     กาลเวลาที่ผ่านมาทำให้ศาลพระภูมิมีสภาพชำรุด ไม่งดงาม และสง่างาม ทำให้มีนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลายรุ่นได้เสนอให้มีการปรับปรุงให้มีความสวยงาม สง่างาม เพื่อเป็นที่สักการะและยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตลอดไป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อศึกษาแนวทางการบูรณะศาลพระภูมิ โดยเชิญอาจารย์อาวุโส และนักปราชญ์ทั้งในภาคเหนือ และส่วนกลาง มาช่วยกันศึกษาจนได้ข้อสรุปว่า สามารถปรับปรุงให้สง่างามขึ้นได้ โดยจะคงเสาเดิม ตำแหน่งเดิมไว้ ในการนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้เห็นชอบที่จะบูรณะปรับปรุงศาลพระภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ถูกต้องตามจารีตประเพณีโดยสมบูรณ์ต่อไป

        มหาวิทยาลัยจะดำเนินโครงการบูรณะปรับปรุงศาลพระภูมิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทำพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประทับ ณ ศาลพระภูมิประจำมหาวิทยาลัย ไปประทับ ณ ศาลเพียงตา พร้อมพิธีสมโภช ซึ่งเป็นฤกษ์ภูมิปาโลฤกษ์   ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของนักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาเก่า บุคลากรทุกระดับ และประชาชนทั่วไป ที่มีความเคารพเลื่อมใสในศาลพระภูมิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

       ขอเรียนเชิญร่วมสมทบทุนบริจาคตามแต่จิตศรัทธาในการบูรณะดังกล่าว เพื่อให้ศาลพระภูมิมีความสวยงาม สง่างาม อยู่คู่กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สืบไป ทั้งนี้ สามารถบริจาคสมทบทุนโครงการบูรณะปรับปรุงศาลพระภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยผ่านช่องทาง ดังนี้
    1.    ชื่อบัญชี     โครงการบูรณะปรับปรุงศาลพระภูมิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
        บัญชี     ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)      สาขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
        เลขที่บัญชี    667-420405-8   
    2.    สแกน QR Code https://donate.cmu.ac.th/

 
ระบบบริจาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการรับเงินบริจาค ของมหาวิทยาลัย สำหรับผู้มีจิตศรัทธา นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน บุคลากรปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุ ในการบริจาคให้กับกองทุน มูลนิธิ และโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ผ่านการชำระเงินในรูปแบบ Smart Payment

โครงการบูรณะปรับปรุงศาลพระภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีช่องทางการบริจาคดังนี้
1.    ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) เป็นระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการรองรับข้อมูลการรับบริจาคของสถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล และองค์กรสาธารณกุศลอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้โดยไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริจาคได้รับเงินคืนภาษีได้รวดเร็วขึ้นบริจาคผ่าน QR Payment เข้าไปยัง Website : https://donate.cmu.ac.th/  แล้วใช้ Mobile Banking ของท่าน Scan QR Code เพื่อบริจาค พร้อมทั้งท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินบริจาค จะส่งให้ท่านทางอีเมลที่ระบุไว้ในขั้นตอนการกรอกข้อมูลผู้บริจาค และท่านสามารถค้นหาใบเสร็จรับเงินได้จากเมนู “ค้นหาใบเสร็จรับเงิน” โดยกรอกเลขที่ใบเสร็จรับเงิน และ เลขประจำตัวประชาชนเพื่อค้นหาในระบบ
2.    โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 667-420405-8 ชื่อบัญชี โครงการบูรณะปรับปรุงศาลพระภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.    บริจาคด้วยเงินสดผ่านเจ้าหน้าที่ ณ เคาเตอร์กองคลัง ที่คุณศรัญญา จินดาหลวง  แผนกการเงิน กองคลังชั้น2 สำนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมายเหตุ
1.ผู้บริจาคจะได้รับใบอนุโมทนาบัตร เมื่อท่านบริจาคตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป
2. กรณีผู้บริจาคต้องการแก้ไขข้อมูลในใบเสร็จรับเงิน ติดต่อผ่าน E-mail: donation@cmu.ac.th

...............................................................[post:15 กุมภาพันธ์ 2562 14:13:16] (view: 19)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.