ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


สถาปัตย์ มช. ชวนน้องๆ อบรม วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรม ช่วงปิดภาคเรียน


           คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 1 – 6 จำนวน 25 คน เข้าร่วมโครงการอบรมช่วงปิดภาคเรียนหลักสูตร “วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรม สำหรับเยาวชน รุ่นที่ 22” ระหว่างวันที่ 8-12 ตุลาคม 2561  เวลา 09.00 - 16.00น. ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่ ถนนราชดำเนิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านการวาดเส้น การเขียนภาพสีน้ำ และการถ่ายภาพสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมผู้ช่วยวิทยากรซึ่งเป็นนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมมีค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมท่านละ 3,000 บาท รวมค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง อุปกรณ์การเรียน การฝึกปฏิบัติและทัศนศึกษานอกสถานที่ พร้อมรับเกียรติบัตรจากโครงการอบรม
     
            ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร http://www.arc.cmu.ac.th/facmu_news/doc/6678.pdf

           ผู้สนใจสามารถสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 และสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5327-7855 ในวันและเวลาราชการ และ Fanpage Facebook : ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา และประชาสัมพันธ์ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


[post:14 กันยายน 2561 09:29:48] (view: 213)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.