ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. เปิดอบรมหลักสูตร “สถาปนิกน้อย รุ่นที่ 4”


            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “สถาปนิกน้อย รุ่นที่ 4” เรียนระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นคณาจารย์ และศิษย์เก่าสถาปนิกอิสระ พร้อมผู้ช่วยวิทยากร และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาในอนาคตได้ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  26 กันยายน 2561 จำนวน 40 คน ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมท่านละ 1,800 บาท รวมค่าอาหารว่าง อุปกรณ์การเรียน การฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ พร้อมรับเกียรติบัตรจากโครงการอบรม   โดยสามารถชำระค่าลงทะเบียน 2 ช่องทาง ได้แก่
         1. เงินสด ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
         2. โอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสุเทพ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 521 – 1 – 65579 - 6 ชื่อบัญชีเงินรายรับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
กรณีโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาส่งสำเนาใบสมัครและสำเนาการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่มีรายชื่อผู้สมัครอบรมในสำเนาการโอนเงินบัญชีธนาคาร โดย SCAN หรือถ่ายรูป ใบสมัครและสำเนาการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร และส่งมาทางอีเมล sutidas48@gmail.com ภายในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561
          
         ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา โทร. 0-5327-7855, 063-794-4214 หรือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โทร. 0-5394-2806 ในวันและเวลาราชการ  หรือทาง Email : sutidas48@gmail.com และ Fan Page : ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา และประชาสัมพันธ์ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


[post:14 กันยายน 2561 09:25:58] (view: 121)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.