ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


มช. เปิดตัวกิจกรรมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว


          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเจตนารมณ์ “ชาว มช.ปฏิเสธถุงพลาสติกหูหิ้ว” พร้อมเปิดตัวกิจกรรมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานลานวัฒนธรรมนานาชาติ (CMU INTERNATIONAL ARTS SQUARE 2018) วันที่ 20 กันยายน 2561 นี้

         ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะมีการเปิดตัวกิจกรรมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 17.15 น. เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการประกาศเจตนารมณ์ “ชาว มช.ปฏิเสธถุงพลาสติกหูหิ้ว” ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงเจตนารมณ์ดังกล่าวด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะทำการจัดตั้งกล่องแบ่งปัน ที่มีแนวคิดว่า “หากต้องการก็มาหยิบไป หากเหลือใช้ก็นำมาแบ่งปัน” เป็นการนำถุงผ้าใส่กล่องแบ่งปัน ไปวางไว้ตามจุดที่มีการหมุนเวียนถุงผ้า เช่น หน้าโรงอาหารทุกโรงอาหาร หน้าร้านค้า เป็นต้น หากท่านใดต้องการใช้ถุงผ้าก็มาหยิบไปใช้ได้เลย และหากมีเหลือใช้ก็สามารถนำมาแบ่งปันให้คนอื่นๆ ได้ใช้ได้เช่นกัน

         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน เป็นยุทธศาสตร์เชิงรุก ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 ซึ่งได้มีการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมมาแล้วหลายกิจกรรม เช่น
         1. กิจกรรมหอพักดักขยะ เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาที่พักอยู่ในหอพักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดการขยะตามรูปแบบที่นักศึกษากำหนดขึ้นเอง โดยแข่งขันกันเป็นทีม ทีมละ 1 หอพัก โดยทำการประชาสัมพันธ์เรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ลดการเกิดขยะ และมีกิจกรรมให้นักศึกษาคนอื่นๆที่พักในหอพักนั้นได้มีส่วนร่วมด้วย
         2. กิจกรรมลูกช้างรักษ์โลก เป็นกิจกรรมที่แจกถุงผ้าให้แก่นักศึกษาน้องใหม่ ชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการรณรงค์ให้นักศึกษาตระหนักถึงปัญหาของการใช้ถุงพลาสติก โดยให้เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทน
         3. การงดใช้โฟม เป็นภาชนะบรรจุอาหารเพื่อจำหน่ายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2556 โดยให้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติทดแทน เช่น กล่องชานอ้อย และกล่องกระดาษเคลือบพลาสติก Food grade

         นอกจากเปิดตัวกิจกรรมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประกาศเจตนารมณ์ “ชาว มช. ปฏิเสธถุงพลาสติกหูหิ้ว”  (CMU Say No! to Plastic Bags)   มอบรางวัลชนะการประกวด “กิจกรรมหอพักดักขยะ”  การแสดง Flash mob แล้ว ในวันเดียวกันยังมีกิจกรรมลานวัฒนธรรมนานาชาติ (CMU INTERNATIONAL ARTS SQUARE 2018) โดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์ อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีนิทรรศการวัฒนธรรมจากนักศึกษานานาชาติและร้านจำหน่ายอาหารนานาชาติ  การแสดงจากนักศึกษานานาชาติและนักศึกษาไทย การแสดงจากวง CMU BAND การแสดงศิลปินจาก “BODYSLAM CAMPUS TOUR 2018”


[post:13 กันยายน 2561 16:30:37] (view: 513)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.