ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


บรรยายพิเศษ ไทยในบริบทความสัมพันธ์อาเซียน-จีน: มุมมองของเจ้าหน้าที่ไทยในศูนย์อาเซียน-จีน


          คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ไทยในบริบทความสัมพันธ์อาเซียน-จีน: มุมมองของเจ้าหน้าที่ไทยในศูนย์อาเซียน-จีน"  โดย กงสุลใหญ่ วิทิต เภาวัฒนาสุข กงสุลใหญ่ไทย ประจำนครเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน  ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้อง PSB1302 ชั้น 3 อาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ QR Code นี้

      สอบถามรายละเอียด โทร. 0-5394-2995


[post:13 กันยายน 2561 16:20:44] (view: 51)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.