ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


อนุญาตให้ใช้บัตรผ่านเข้า-ออก มช. ต่ออีก 2 เดือน จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
     ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดระเบียบการใช้รถในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศปร.)  แจ้งอนุญาตให้ใช้บัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 – 2561 สำหรับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุคคลภายนอก ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยให้ใช้บัตรผ่านเข้า-ออกเดิมไปอีก 2 เดือน จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เพื่อให้มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับระบบงานทางกายภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในอนาคต

     สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดระเบียบการใช้รถในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศปร.) โทร. 0-5394-1190 ถึง 1


[post:10 กรกฎาคม 2561 15:41:51] (view: 10)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.