ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


สถาปัตย์ มช. เปิดอบรมหลักสูตร การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 6


            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ทองท้วม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดว่า ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร “การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์” รุ่นที่ 6 สำหรับผู้สนใจจะลงทุน  เป็นนายหน้า  ผู้ที่ลงทุนหรือประกอบธุรกิจอยู่แล้วและต้องการเสริมศักยภาพ จากล้านสู่ร้อยล้าน ด้วยการสร้างความรู้อย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0  เริ่มอบรมระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561  (ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์) ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ
-    ผังเมืองเชียงใหม่ กฎหมายจัดสรรที่ดินและขั้นตอนการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน และกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้อง /และการจัดทำ EIA
-    การวิเคราะห์ภาพรวมโครงการอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่และภาคเหนือ / สถานการณ์และเครือข่ายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยและอาเซียน
-    โอกาสการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ และรูปแบบ (Model) ของการลงทุนในยุคนี้ และกรณีศึกษา
-    วิเคราะห์ตลาด ความต้องการและศักยภาพการซื้ออสังหาริมทรัพย์ (บ้านจัดสรรและคอนโด)
-    การจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์ทางการเงิน เทคนิคการสรรหาแหล่งเงิน และการพิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุน / กลยุทธ์การวางแผนภาษีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
-    แนวคิดการออกแบบบ้านจัดสรรและคอนโดตามความต้องการของตลาดปัจจุบัน
-    ฮวงจุ้ยสร้างมูลค่าการออกแบบและจัดการวางผัง / การวิเคราะห์ที่ตั้งเพื่อเพิ่มมูลค่า
-    ต้นทุนงานก่อสร้าง และการประสานงานระหว่างการก่อสร้าง /ทางเลือกในการลดต้นทุนด้วยนวัตกรรมการก่อสร้าง (Prefabrication)
-    นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง และดูงาน SCG Building ต้นแบบอาคารประหยัดพลังงานแห่งอนาคต
-    การวางแผนการตลาดและกำหนดกลุ่มเป้าหมาย แนวคิดรูปแบบโครงการกลยุทธ์การกำหนดราคาขาย และความรู้เกี่ยวกับ สคบ.
-    กลยุทธ์ทางการตลาดและการสร้างแบรนด์ และงานขายอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่
-    CSR การตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อสังคม

รวมถึงมีการแบ่งกลุ่มทำแผนธุรกิจจริง และกิจกรรมสานสัมพันธ์ในรุ่น และระหว่างรุ่น  การทัศนศึกษาดูงานในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ พร้อมรับวุฒิบัตรเมื่อจบหลักสูตร ผู้สนใจสมัครลงทะเบียนเข้าอบรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ค่าลงทะเบียน 41,500 บาท/คน ไม่รวมค่าศึกษาดูงานต่างจังหวัดภายในประเทศ และค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ

           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0-5394-2843  มือถือ 062-945-3343, 090-984-6346
e-mail : rcenter17@gmail.com  
ID Line : rcenter


[post:08 มิถุนายน 2561 13:17:23] (view: 134)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.