ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


“เชิญชวนชาวไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา - แม่โขง (ACMECS) ครั้งที่ 8 วันที่ 15 – 16 มิ.ย. 2561 ที่กรุงเทพฯ”


         ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา - แม่โขง (ACMECS) ครั้งที่ 8 (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ระหว่างวันที่  วันที่ 15 – 16 มิ.ย. 2561 ที่กรุงเทพฯ โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  จะเป็นประธานการประชุมในพิธีเปิดการประชุมฯ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2561 และจะมีผู้นำพร้อมคณะผู้แทนระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศสมาชิก ACMECS รวม 4 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา และเวียดนามเข้าร่วมการประชุมด้วย

           ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ  http://www.mfa.go.th/main/th/home

           สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  นางสาวพรรษา บุณยะกลัมพ เจ้าหน้าที่บริหารเว็บไซต์และสื่อแยวใหม่ กรมสารนิเทศ โทร. 091-003-9479

[post:31 พฤษภาคม 2561 15:43:38] (view: 18)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.