ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "อาหารโปรตีนสูงสำหรับผู้สูงอายุ"


            ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Biz) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "อาหารโปรตีนสูงสำหรับผู้สูงอายุ"  ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ค่าลงทะเบียน 200 บาท/ท่าน

            สมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ https://goo.gl/forms/gKvfrdFOw7rH41Pz1

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5394-8280  หรือทาง Facebook: ABSC.CMU[post:11 พฤษภาคม 2561 11:47:01] (view: 26)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.