ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


บริการให้คำปรึกษา ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม


            หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  "บริการให้คำปรึกษา ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม" โดยเปิดบริการฟรี ให้คำปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ นักประดิษฐ์ นักวิจัย และประชาชน รวมถึง บุคลากร นักศึกษา นักวิจัยในมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสามารถนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
เปิดบริการฟรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือนสิงหาคม 2561 

               สนใจเข้ารับบริการ ติดต่อ นัดหมาย  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5321-0732  อีเมลล์ tlocmu.training@gmail.com[post:11 พฤษภาคม 2561 11:45:10] (view: 24)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.