ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


คณะศึกษาศาสตร์ มช. เตรียมจัดกิจกรรม ฉลองวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนา


          คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2511 เพื่อผลิตบัณฑิตทางศึกษาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านวิชาการและวิธีการสอนที่จะออกไปเป็นครูระดับชั้นมัธยมศึกษาขึ้นไป โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย เป็นคณบดีคนแรก ดำเนินการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในด้านครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ภายใต้การนำของ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณะผู้บริหาร

          ในโอกาสที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นั้น ทางคณะศึกษาศาสตร์ เตรียมจัดกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในโอกาสพิเศษดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2561 ประกอบด้วย EDCMU มินิมาราธอน, การประกวดภาพถ่ายในอดีตศึกษาศาสตร์ 50 ปี, กิจกรรมการเสวนาประสบการณ์วิชาชีพครู “จากห้องเรียนฝึกหัดครูสู่การเป็นครูมืออาชีพ”, งานคืนสู่เหย้าชาวศึกษาฯ 50 ปี, ดนตรีในสวน โดยวงดนตรีศึกษาสัมพันธ์ ED.C.M.U. Band, กิจกรรมสานสัมพันธ์สัญจรศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ 4 ภูมิภาค และ งานทอดผ้าป่า 50 ปี ศึกษาศาสตร์ทุนการศึกษาเพื่อน้อง

           นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมวันวิชาการระดับชาติ และวันวิชาการ ระดับนานาชาติขึ้น ในระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561 อีกด้วย

          ตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นางสาวเมธิกา ไม้แสนช่าง นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา
[post:05 มกราคม 2561 09:52:28] (view: 39)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
ตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นางสาวเมธิกา ไม้แสนช่าง นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.