ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


ชาว มช. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีจุดเทียนถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงจะได้จัดพิธีจุดเทียนถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ลูกช้างร่วมใจถวายอาลัยองค์ภูมิพล” เพื่อถวายความจงรักภักดี และถวายความอาลัย  ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 17.45 น. ณ ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

        ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีจุดเทียนถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  “ลูกช้างร่วมใจ ถวายอาลัยองค์ภูมิพล” ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

[post:22 กันยายน 2560 11:34:43] (view: 17)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.