CMU RSS Hot News : ข่าวเด่น มช. CMU RSS Hot News https://www.cmu.ac.th Sun, 27 May 2018 11:50:59 +0700 ผนึกกำลัง 4 สถาบันการศึกษา จัดสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม : สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33308 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม : สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมและล้านนาคดีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือโดยมีหน่วยงานความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเป็นแกนนำหลักในการจัดงานจาก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมนำเสนอผลงานพร้อมแลกเปลี่ยนแนวความคิด วิธการดำเนินงานด้านวิชาการ บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านศิลปวัฒนธรรมกับผู้แทนจากหน่วยงานการศึกษาอื่นๆ อาธิ ผู้แทนจากโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และสถาบันการศึกษาอื่นๆอีกด้วย โดยการจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม : สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา จะได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถติดตามข่าวสารการร่วมงานได้ที่ http://art-culture.cmu.ac.th หรือ Facebook:สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโทรศัพท์ 053-943625 ,053-943637 http://art-culture.cmu.ac.th/activitydetail.php?act_id=620&acmain_id=1 Fri, 25 May 2018 00:00:00 +0700 ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์เชิญเข้าร่วมการอบรมแนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้นคว้าและวิจัย ประจำเดือนมิถุนายน 2561#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33307 http://library.cmu.ac.th/prcorner/EducationLibrary_July2018 Fri, 25 May 2018 00:00:00 +0700 ขอเชิญนักเรียนมัธยมปลายสมัครเข้าร่วม "ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร 2018" #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33305 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2340 Fri, 25 May 2018 00:00:00 +0700 มช.เชิญร่วมกิจกรรมวันโยคะสากล#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33304 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2344 Fri, 25 May 2018 00:00:00 +0700 มช.เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการงานปูนปั้นล้านนา#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33303 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2343 Fri, 25 May 2018 00:00:00 +0700 ประชุมวิชาการวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 8 "การบูรณาการแนวทางสหวิทยาการเพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญของประเทศ" #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33302 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2342 Fri, 25 May 2018 00:00:00 +0700 ประชุมวิชาการ เรื่อง รักษ์ตา : การดูแลด้วยรักและเข้าใจในยุคสังคมดิจิทัลของพยาบาลวิชาชีพ#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33301 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2341 Fri, 25 May 2018 00:00:00 +0700 International Yoga Day - IYD#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33298 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์อินเดียศึกษา ร่วมกับสถานกงสุลอินเดีย จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ เนื่องในวันโยคะสากล หรือ The 4th International Yoga Day - IYD ในวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 07.00 – 09.30 น. ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้เชี่ยวชาญการสอนโยคะจากสถาบันชั้นนำ อาทิ Master Jargat และ โยคะบ้านครูนก มาเป็นวิทยากรสอนการเล่นโยคะอย่างถูกวิธีกิจกรรมจะใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 1 ชั่วโมง และรับประทานอาหารว่างหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ซึ่งคาดว่าการจัดกิจกรรมโยคะในปีนี้ จะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนมากผู้สนใจที่จะร่วมกิจกรรมโยคะ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/x9XFSBI4t28x4yUC3 โดยผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ 500 ท่านแรกเท่านั้น จะได้รับอีเมล์ตอบรับเป็นหลักฐาน เพื่อนำมารับเสื้อที่ระลึกงานวันโยคะสากล จากสถานทูตเอกอัครราชอินเดีย ประจำประเทศไทย http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-upcoming_detail.php?info_id=1447 Mon, 21 May 2018 00:00:00 +0700 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมสภาพแวดล้อมสังคมสูงวัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33297 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2339 Fri, 18 May 2018 00:00:00 +0700 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศไมซ์ (MICE)ระดับโลก International University Challenge#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33295 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวแพรพลอย พีเทร็ตตี้ นักศึกษาจากภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศไมซ์ (MICE) ระดับโลก International University Challenge ในการเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมงาน MPI Global Future Leader Forum ในงาน IMEX Frankfurt 2018 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ประเทศเยอรมัน http://www.human.cmu.ac.th/shownews.php?activityid=1819 Thu, 17 May 2018 00:00:00 +0700 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการงานปูนปั้นล้านนา#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33294 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานปูนปั้นล้านนา โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของลวดลายปูนปั้นล้านนา และฝึกทักษะทางการปั้นปูนลวดลายล้านนา ผุ้เข้าร่วมโครงการจะได้รับฟังการบรรยายเรื่องปูนปั้นล้านนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ทัศนศึกษาลวดลายปูนปั้นล้านนาในภาคเหนือ ศึกษาประเภทของลวดลาย และฝึกปฏิบัติการ การออกแบบลวดลาย วัสดุอุปกรณ์และส่วนผสมของปูนปั้น เทคนิคการผสมปูนและปั้นลวดลายปูน อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ การอบรมดังกล่าวจะจัดขึ้น ในวันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 9,10,16,17,23 และ24 มิถุนายน 2561 (รวมทั้งสิ้น 6 วัน) เวลา 09.00-16.00น.ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 500 บาท (ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติและค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษา) ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ --> https://goo.gl/oj6dDx ตรวจสอบรายชื่อ --> https://goo.gl/Nk9Vxx รายละเอียดโครงการ กำหนดการ และใบสมัคร--> https://goo.gl/jVqZLz สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ (053) 943 625, 38 หรือ 084 3643592 http://art-culture.cmu.ac.th/activitydetail.php?act_id=617&acmain_id=2 Thu, 17 May 2018 00:00:00 +0700 สำนักหอสมุดเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Lexicomp ทางด้านเภสัชศาสตร์#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33293 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 http://library.cmu.ac.th/prcorner/Lexicomp2018_170561 Thu, 17 May 2018 00:00:00 +0700 ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์เชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะการสืบค้นสารสนเทศทางด้านเภสัชศาสตร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33292 http://library.cmu.ac.th/prcorner/pharlibcmu_May18_170561 Thu, 17 May 2018 00:00:00 +0700 เจ๋ง! นักศึกษาแมสคอม มช. คว้ารางวัลนักข่าวแห่งอนาคตเกียรติยศ “ทรู” FJA 2018 เตรียมบินลัดฟ้าร่วมสัมมนางานข่าวระดับโลก ณ สหราชอาณาจักร#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33291 เมื่อวันที่ 14 พ.ค.61 ที่ผ่านมา กลุ่มทรู ได้จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการ “นักข่าวแห่งอนาคตทรู” ปีที่ 16 ประจำปี 2561 (16th True Future Journalist Award: FJA 2018) หลังจากคัดเลือกตัวแทน 30 คนที่สอบผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติกระบวนข่าว เพื่อเฟ้นหานักข่าวแห่งอนาคตทรู โดยปีนี้ มีนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบคัดเลือกผ่านเข้าร่วมโครงการจำนวน 2 คน และได้รับรางวัล ดังนี้ http://www.masscomm.cmu.ac.th/Main/Home/index?pageid=b3pJM3AzamtaR3Qyc1NxaE1SOXVaUmNFR0hxakR5V2REYVdFSUljQ0xHT1RIeXlncFJXSUkwY2xISmdFQklPRUNHMD0=&v=0.8866219096496062 Tue, 15 May 2018 00:00:00 +0700 คณะวิทย์ มช. เจ้าภาพจัดแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 เฟ้นหาผู้แทนไทยก้าวสู่เวทีนานาชาติ#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33290 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2335 Fri, 11 May 2018 00:00:00 +0700 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำรวจเยาวชนอยากได้ฉลากคำเตือนข้างขวดเหล้าแบบไหน#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33289 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2337 Fri, 11 May 2018 00:00:00 +0700 บริการให้คำปรึกษา ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33288 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2336 Fri, 11 May 2018 00:00:00 +0700 อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "อาหารโปรตีนสูงสำหรับผู้สูงอายุ" #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33287 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2338 Fri, 11 May 2018 00:00:00 +0700 ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ เชิญเข้าร่วมโครงการ "การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าวิจัยสำหรับอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์"#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33286 วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร HB7 ชั้น 3 ห้อง 7301 คณะมนุษยศาสตร์ http://library.cmu.ac.th/prcorner/Human61_Search110561 Fri, 11 May 2018 00:00:00 +0700 ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "DENTISTRY Library Courses" สืบค้นข้อมูลทางทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33283 http://library.cmu.ac.th/prcorner/DENTISTRYLibraryCourses_May2018 Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0700 พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีพี่เพื่อน้อง#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33282 สมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบเข้ากองทุน 50 ปี ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์(ทุนการศึกษา) กองทุนศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อน้องคณะมนุษยศาสตร์ มช.(ทุนฉุกเฉิน) และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์ http://www.human.cmu.ac.th/shownews.php?activityid=1816 Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0700 การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 17#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33281 คณะมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวประภัสสร ดวงประภา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ประจําปี 2561 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ Zhang Peipei อาจารย์ Yang Jie และคณาจารย์จากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วยดูแลในระหว่างการฝึกซ้อม และนำนักศึกษาเข้าแข่งขัน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพฯ http://www.human.cmu.ac.th/shownews.php?activityid=1810 Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0700 คณะวิทย์ มช. เจ้าภาพจัดแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 เฟ้นหาผู้แทนไทยก้าวสู่เวทีนานาชาติ#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33280 คณะวิทยาศาสตร์ มช. ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม–1 มิถุนายน 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://www.science.cmu.ac.th/prsci/news-detail.php?id=2979#.WvEFjqi5uUk Tue, 08 May 2018 00:00:00 +0700 คณะวิทย์ มช. เจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย อะตอมเกมส์ ครั้งที่ 27 นพบุรีเกมส์#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33279 คณะวิทย์ มช. เจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย “อะตอมเกมส์” ครั้งที่ 27 นำนักศึกษาวิทยาศาสตร์ 21 สถาบัน เข้าร่วมงานกว่า 2 พันคน 28 พฤษภาคม-2 มิถุนายนนี้ ที่ มช. http://www.science.cmu.ac.th/prsci/news-detail.php?id=2978#.WvEEv6i5uUk Tue, 08 May 2018 00:00:00 +0700 คณะนิติศาสตร์ มช. และ THAC ขอเชิญผู้ทีสนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management Program) #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33278 ที เฮช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มช. ขอเชิญผู้ทีสนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management Program) ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฏาคม 2561 ค่าลงทะเบียน - สำหรับนักศึกษา เพียง 2,500.- บาท - บุคคลทั่วไป เพียง 3,500.- บาท ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดกำหนดการและดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ http://www.law.cmu.ac.th/ หรือ โทร.02-018-1615 http://www.law.cmu.ac.th/site/news-details/?news_id=30664 Mon, 07 May 2018 00:00:00 +0700 สำนักหอสมุดขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1"#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33277 วันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ สำนักหอสมุด http://library.cmu.ac.th/prcorner/070561 Mon, 07 May 2018 00:00:00 +0700 บรรณารักษ์สำนักหอสมุดได้รับคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุม Congress of Southeast Asian Librarians ครั้งที่ 17 (CONSAL XVLL) กรุงเนปิดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33276 http://library.cmu.ac.th/prcorner/event_04_050561 Mon, 07 May 2018 00:00:00 +0700 {x}-it Thesis Exhibition (EXIT Thesis) : FACMU 2018#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33272 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2333 Fri, 04 May 2018 00:00:00 +0700 เปิดตัว แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ ข้อมูลกาแฟล้านนาไทย #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33271 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2332 Fri, 04 May 2018 00:00:00 +0700 สัมภาษณ์เด็กเก่ง โควตาภาคเหนือ #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33270 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2331 Fri, 04 May 2018 00:00:00 +0700 งานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 25#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33266 ระหว่างวันที่ 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://library.cmu.ac.th/prcorner/CMUBookFair25_030561 Thu, 03 May 2018 00:00:00 +0700 สำนักหอสมุดขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมทักษะการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบมืออาชีพ#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33265 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด http://library.cmu.ac.th/prcorner/trainingDatabase_030561 Thu, 03 May 2018 00:00:00 +0700 ทีมนักศึกษาวิศวฯ และ วิทยาลัยสื่อฯ มช. ตัวแทนประเทศไทย คว้าที่สามแห่งเอเชีย จากการแข่งขัน IMAGINE THE FUTURE 2018#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33264 ทีมนักศึกษาจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประเทศไทย ส่งผลงาน Newtopia Future of Urban – นครแห่งอนาคตในการแข่งขันการพัฒนาแบบจำลองสถานการณ์ Imagine the Future 2018 คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 12 ทีมทั่วทวีปเอเชีย http://eng.cmu.ac.th/site/?p=17725 Wed, 02 May 2018 00:00:00 +0700 สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม "ปิดเทอมนี้ ยืมน๊าน นาน"#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33261 สมัครเข้าร่วมโครงการที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 สำนักหอสมุด ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 13 กรกฎาคม 2561 http://library.cmu.ac.th/prcorner/Borrowbooks010561 Tue, 01 May 2018 00:00:00 +0700 FM100 รับรางวัล “สถานีวิทยุสีขาว เพื่อชาวเชียงใหม่” เนื่องในงาน วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33260 http://www.fm100cmu.com/?news=fm100-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%AA Tue, 01 May 2018 00:00:00 +0700 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Universiti Kebangsaan Malaysia จัดพิธีลงนามการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33259 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2330 Tue, 01 May 2018 00:00:00 +0700 ขอเชิญใช้ฐานข้อมูล EBSCO Open Dissertations ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33252 http://library.cmu.ac.th/prcorner/e_databases_EBSCO Thu, 26 Apr 2018 00:00:00 +0700 ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์จัดการอบรมแนะนำการใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมช่วยการวิจัย : Library Class ประจำเดือนพฤษภาคม 2561#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33251 http://library.cmu.ac.th/prcorner/LibraryClassMay2018 Thu, 26 Apr 2018 00:00:00 +0700 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. เปิดอบรมหลักสูตร “สถาปนิกน้อย รุ่นที่ 3”#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33250 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2327 Mon, 23 Apr 2018 00:00:00 +0700 ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33247 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2324 Mon, 23 Apr 2018 00:00:00 +0700 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)เปิดโอกาสให้ทุกคนรวมทีมนำเสนอผลงาน ลุ้นเงินลงทุนสูงสุด 35 ล้านบาทต่อทีม #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33244 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2322 Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0700 คณะนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (รุ่นที่ 1)#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33241 คณะนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (รุ่นที่ 1)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมายและเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) แล้ว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย 053-942920 http://www.law.cmu.ac.th/site/news-details/?news_id=30649 Wed, 18 Apr 2018 00:00:00 +0700 สำนักหอสมุดขอเชิญร่วมกิจกรรมกับฐานข้อมูล CNKI ชิงรางวัลใหญ่ Ipad และตั๋วเครื่องบินไปจีน#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33240 http://library.cmu.ac.th/prcorner/CNKI2018MarketingActivities Wed, 18 Apr 2018 00:00:00 +0700 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. ให้ข้อแนะนำในการป้องกันตนเองจากปัญหาหมอกควัน#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33238 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2321 Tue, 17 Apr 2018 00:00:00 +0700 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33235 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2316 Tue, 10 Apr 2018 00:00:00 +0700 Herbal and Holistic Medicine ณ ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33230 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2314 Tue, 10 Apr 2018 00:00:00 +0700 สำนักหอสมุดขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33226 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2561 http://library.cmu.ac.th/prcorner/e_databasesAcademicSearchUltimate Thu, 05 Apr 2018 00:00:00 +0700 สำนักหอสมุดขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33225 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2561 http://library.cmu.ac.th/prcorner/e_databasesGaleAcademicOneFile Thu, 05 Apr 2018 00:00:00 +0700 คู่มือคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33217 http://president.oop.cmu.ac.th/?p=1878&lang=th Mon, 02 Apr 2018 00:00:00 +0700 มช. เผยวีดีโอคลิป (Video Clip) “ร่มแดนช้าง” ได้รับรางวัลผลงานประกวด เชิดชูอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33215 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2313 Mon, 02 Apr 2018 00:00:00 +0700 ผู้บริหารสำนักบริการวิชาการและคณะ เข้าเยี่ยมชมและหารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33213 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธุ์ประภาติกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และคณะ เข้าเยี่ยมชมสถานที่และแลกหารือเปลี่ยนความเห็นการจัดกิจการต่าง ๆ กับศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์การศึกษาฯให้การต้อนรับและร่วมหารือ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน https://www.facebook.com/pg/hariphunchaicmu/photos/?tab=album&album_id=2029538640647804 Fri, 30 Mar 2018 00:00:00 +0700 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33204 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2309 Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0700 ประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 12 วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33203 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2306 Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0700 ขส.มช. ปรับเปลี่ยนเส้นทางให้บริการ#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33201 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2304 Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0700 ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน บริการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การจัดการศึกษา การวิจัย งานบริการวิชาการ กิจกรรมต่าง ๆ แก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ในบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติ#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33191 ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน ให้บริการการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การจัดการศึกษา การวิจัย งานบริการวิชาการ กิจกรรมต่าง ๆ แก่หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจ ในบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติ โดยมีห้องประชุมขนาด 20 ที่นั่ง ห้องบรรยายขนาด 50 ที่นั่ง, 100 ที่นั่ง และห้องขนาดใหญ่ขนาด 300 ที่นั่ง พร้อมด้วย เครื่องเสียง เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ สัญญาน WIFI ที่ทั่วถึงครอบคลุมทุกอาคาร มีอาคารหอพักขนาด 48 ห้อง รองรับผู้เข้าพักได้ 144 คน และบ้านพักรับรอง ด้านกีฬาและสันทนาการ ศูนย์การศึกษาฯ มีสนามฟุตซอล สนามบาสเกตบอล แบตมินตัน และจักรยาน ให้บริการ พร้อมด้วยรถไฟฟ้าช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางภายในศูนย์การศึกษาฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อประสานงานได้ที่ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน โทร. 053 553 177 เว็บไซต์ www.hec.oop.cmu.ac.th และ facebook.com/hariphunchaicmu https://www.facebook.com/pg/hariphunchaicmu/photos/?tab=album&album_id=2016962298572105 Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 +0700 ร่วมการประกาศผลการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้นำองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33190 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2301 Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 +0700 สำนักหอสมุดขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล China Reference Works Online รวบรวมหนังสือคู่มือ อุตสาหกรรม สารานุกรม ข้อมูลทางการแพทย์ พจนานุกรม#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33188 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2561 http://library.cmu.ac.th/prcorner/edatabases_ChinaReferenceWorks Thu, 15 Mar 2018 00:00:00 +0700 สำนักหอสมุดขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล China Doctoral Dissertations Full-text Database รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33187 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2561 http://library.cmu.ac.th/prcorner/edatabases_ChinaDoctoralDissertations Thu, 15 Mar 2018 00:00:00 +0700 สำนักหอสมุดขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล China Masters' Theses Full-text Database รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33186 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2561 http://library.cmu.ac.th/prcorner/edatabases_ChinaMasters%27Theses Thu, 15 Mar 2018 00:00:00 +0700 สำนักหอสมุดขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล China Academic Journals Full-text Database รวบรวมวารสารวิชาการดีเด่นของประเทศจีน#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33185 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2561 http://library.cmu.ac.th/prcorner/edatabases_ChinaAcademicJournals Thu, 15 Mar 2018 00:00:00 +0700 สำนักหอสมุดขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic Focus รวบรวมวารสารที่จัดพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษเป็นต้นฉบับในประเทศจีน#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33184 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2561 http://library.cmu.ac.th/prcorner/edatabases_AcademicFocus Thu, 15 Mar 2018 00:00:00 +0700 ม.เชียงใหม่ จับมือ ม.มัณฑะเลย์ ประชุมวิชาการนานาชาติพม่าศึกษา ครั้งที่ 2 #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33174 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2299 Mon, 12 Mar 2018 00:00:00 +0700 สำนักหอสมุดขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Gale Lingo ฐานข้อมูลสำหรับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33155 http://library.cmu.ac.th/prcorner/e_databases_GaleLingo Fri, 23 Feb 2018 00:00:00 +0700 สำนักหอสมุดขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Testing and Education Reference Center (TERC) ฐานข้อมูลสำหรับการเตรียมสอบและแนะแนวการศึกษาต่อในต่างประเทศ#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33154 http://library.cmu.ac.th/prcorner/e_databases_TERC Fri, 23 Feb 2018 00:00:00 +0700 คึกคัก นักวิ่งกว่า 5,500 คน ร่วมวิ่งการกุศล CMU-Chiang Mai Marathon 2018#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33126 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2277 Mon, 12 Feb 2018 00:00:00 +0700 ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (MINI-KUM) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33116 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2270 Wed, 07 Feb 2018 00:00:00 +0700 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์” คณะวิทยาศาสตร์ มช.#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33111 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2267 Mon, 05 Feb 2018 00:00:00 +0700