CMU RSS Hot News : ข่าวเด่น มช. CMU RSS Hot News https://www.cmu.ac.th Mon, 19 Nov 2018 01:34:39 +0700 มช.นำพลังองค์ความรู้ทั้งองค์กร มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่ดี#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33589 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2478 Fri, 16 Nov 2018 00:00:00 +0700 การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 “สู่ก้าวใหม่ของพืชสวนไทย”#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33588 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2482 Fri, 16 Nov 2018 00:00:00 +0700 “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” มข.-ม.อ.-มช. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมมือพัฒนาตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของทั้ง 3 มหาวิทยาลัย #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33587 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2481 Fri, 16 Nov 2018 00:00:00 +0700 รมว.กระทรวงวิทย์ฯ ลงพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ เปิดงาน “ลานนา 4.0 พลิกโฉมเมืองเหนือด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ชมวิทยาการความก้าวหน้าเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33586 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2483 Fri, 16 Nov 2018 00:00:00 +0700 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รับรางวัล 2018 Distinguished Alumni Award จาก UAB School of Nursing สหรัฐอเมริกา#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33585 http://www.nurse.cmu.ac.th/web/FONEventDetail.aspx?id=14361 Fri, 16 Nov 2018 00:00:00 +0700 การเดินทางไปลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและปฏิบัติงาน ณ Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology, Chinese Academy of Sciences ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33584 ระหว่างวันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อม รองศาสตราจารย์ ดร. นพพล เล็กสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีกำหนดเดินทางไปเยือน Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology, Chinese Academy of Sciences เพื่อร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology (QIBEBT), Chinese Academy of Sciences (CAS) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดตั้ง Sino-Thai Green Biomanufacturing Joint Research Center และยังได้เข้าร่วมกิจกรรม Technology Match Making ร่วมกับบริษัท Shandong Shouguang Juneng Golden Corn Co Ltd ที่มีความต้องการ “The Use of Synthetic Biology for Bioenergy and Biotechnology” รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานทางวิชาการนานาชาติในรูปแบบ keynote lecture presentation ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 2018 Qingdao International Technology Transfer Conference – Synthetic Biology Workshop” ณ Lecture Hall 214, QIBEBT, CAS, Qingdao ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าวการก่อตั้ง Sino-Thai Green Biomanufacturing Joint Research Center กับ Professor Dr. Fuli Li ให้กับสำนักข่าว Qingdao TV และสำนักพิมพ์ต่างๆ ใน Qingdao ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. นพพล เล็กสวัสดิ์ ยังได้รับรางวัล “Cooperation and Contribution to International Partnership for Synthetic Biology - Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology (QIBEBT)” จาก Director General of QIBEBT – Professor Dr.Hui Peng ในกิจกรรมการสถาปนา Synthetic Biology Technology Innovation Center of Shandong Province http://www.agro.cmu.ac.th/news_photo/photo_act_detail.php?id_act=2051 Fri, 16 Nov 2018 00:00:00 +0700 คณบดี อก.มช. ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา Food Focus Thailand Roadshow 2018: Food Safety Roadshow 6th#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33583 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาฯ ซึ่งจัดโดย บริษัท บี มีเดีย โฟกัส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดทำนิตยสาร ฟู้ด โฟกัส ไทยแลนด์ โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นฐานองค์ความรู้เรื่อง "อาหารปลอดภัย" เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของไทยให้พร้อมก้าวสู่ตลาดในระดับสากลอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ภายใต้ชื่องาน Food Focus Thailand Roadshow 2018: Food Safety Roadshow 6th ในหัวข้อ "เทรนด์ล่ามาแรงของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม" ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ http://www.agro.cmu.ac.th/news_photo/photo_act_detail.php?id_act=2049 Fri, 16 Nov 2018 00:00:00 +0700 วิศวฯ มช. จัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 25th Tri-U.#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33581 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2480 Thu, 15 Nov 2018 00:00:00 +0700 มช. จัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ “The 4th AsiaEngage Regional Conference 2018”#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33580 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2479 Thu, 15 Nov 2018 00:00:00 +0700 มช. นำพลังองค์ความรู้ทั้งองค์กร มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่ดี#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33579 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2478 Thu, 15 Nov 2018 00:00:00 +0700 มข.-ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 4 การร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาหลักในภูมิภาค#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33575 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2477 Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0700 อธิการบดี มช. นำทีมสู้ศึกลูกหนังมหากุศล สมทบทุนสร้างบ้านใหม่อาจารย์ใหญ่ เสาร์ที่ 10 พ.ย. นี้#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33574 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2474 Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0700 อาจารย์วิศวฯ ไฟฟ้า คว้า Best Paper Award จาก 2018 International Conference on Analog VLSI Circuits#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33573 รศ.ดร.เสริมศักดิ์ เอื้อตรงจิตต์ ผศ.ดร.บุญศรี แก้วคำอ้าย และ ผศ.กสิณ ประกอบไวทยกิจ คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยม (Best Paper Award) http://www.eng.cmu.ac.th/site/?p=19426 Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0700 พิธีเปิดโครงการ “UniSZA 2018: Mobility and Community Services Program to Chiang Mai University” #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33571 เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “UniSZA 2018: Mobility and Community Services Program to Chiang Mai University” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 - 12 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยคณบดี และคณะผู้บริหารพร้อมทั้งคณาจารย์ของคณะฯ ได้ให้การต้อนรับ Dr. Norlia Muhamad, Head of School of Food Industry, Faculty of Bioresources and Food Industry พร้อมอาจารย์ เจ้าหน้าที่และคณะนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 13 คนจาก Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ประเทศมาเลเซีย ที่เดินทางมาร่วมโครงการดังกล่าว ในการนี้ คณะนักศึกษาจาก UniSZA ได้มีการแสดงศิลปะการเต้นรำประจำชาติให้แก่ผู้บริหารและคณาจารย์ และยังได้แวะเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบของคณะฯ ในช่วงบ่าย นักศึกษาของทั้งสองฝ่ายได้นำเสนอหัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจหลากหลายหัวข้อ รวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารประจำชาติ วัฒนธรรมประเพณี และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต่างๆ http://www.agro.cmu.ac.th/news_photo/photo_act_detail.php?id_act=2043 Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0700 ศึกษา มช. เตรียมจัดงาน “คืนสู่เหย้า 50 ปี” 22 ธันวาฯ นี้#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33569 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2472 Wed, 07 Nov 2018 00:00:00 +0700 ศูนย์การศึกษามช.ลำพูน หารือด้านการศึกษาและความร่วมมือกับ อบจ.ลำพูน#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33568 นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และคณะให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน ในโอกาสเข้าหารือด้านการศึกษาและความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มช. และจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จ.ลำพูน https://www.facebook.com/hariphunchaicmu/photos/ms.c.eJwzMrQwMDYwNDWxsDQwsTAx1TOCCpgaGRlbGJpbAABwjgal.bps.a.2180301505571516/2180301548904845/?type=3&theater Tue, 06 Nov 2018 00:00:00 +0700 ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Yangon University ประเทศเมียนมาร์#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมให้การต้อนรับอาจารย์จาก Yangon University ประเทศเมียนมาร์ ในโอกาสที่มาร่วมโครงการการเรียนการสอน ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม HB7211 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://www.human.cmu.ac.th/index.php?page=news_detail.php&&news_id=89f0fd5c927d466d6ec9a21b9ac34ffa Fri, 02 Nov 2018 00:00:00 +0700 งานสืบสานวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2561#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33566 สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงาน “สืบสานวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2561” โดยมี ฯพณฯ เหริน อี้เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเดินทางมากล่าวโอวาทเปิดงาน โดยมีรองศาสตราจารย์เสิ่น อี้ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยพร กาญจนการุณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.ศรัณภัทร วงศ์พุฒิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวี จันทร์ส่อง หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก อาจารย์ดร.กรวรรณ พรหมแย้ม หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน พร้อมทั้ง คณาจารย์ และนักศึกษาให้การตอนรับ http://www.human.cmu.ac.th/index.php?page=news_detail.php&&news_id=a666587afda6e89aec274a3657558a27 Fri, 02 Nov 2018 00:00:00 +0700 พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33565 คณะมนุษยศาสตร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยพร กาญจนการุณ รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กายภาพและสิ่งแวดล้อม คณาจารย์ คณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่า มช. และคณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่า คณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษาและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี และนักศึกษาที่มีผลงานกิจกรรมดีเด่น เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 50 ปี คณะมนุษยศาสตร์ http://www.human.cmu.ac.th/index.php?page=news_detail.php&&news_id=f2fc990265c712c49d51a18a32b39f0c Fri, 02 Nov 2018 00:00:00 +0700 11 พฤศจิกายนนี้ ดีเดย์เปิดรับสมัคร CMU Marathon 2019 #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33564 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2471 Fri, 02 Nov 2018 00:00:00 +0700 ประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัย เครือข่ายภาคเหนือ ประจำปี 2561#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33563 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2469 Fri, 02 Nov 2018 00:00:00 +0700 มช.ผลักดันงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ พัฒนางานวิจัยสารสกัดเซซามิน#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33562 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2468 Fri, 02 Nov 2018 00:00:00 +0700 สำนักหอสมุดขอประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงการบอกรับฐานข้อมูล ScienceDirect รูปแบบใหม่ในปีงบประมาณ 2562#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33560 http://library.cmu.ac.th/prcorner/news_021161 Fri, 02 Nov 2018 00:00:00 +0700 ขอเชิญร่วมการแข่งขัน Nurse CMU Run 2018 (วิ่งกับพยาบาล มช.เพื่อสุขภาพที่ดี หนาวนี้ที่ห้วยตึงเฒ่า 16 ธ.ค.นี้)#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33558 http://www.nurse.cmu.ac.th/nursecmurun/Default.aspx Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0700 ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 และ CMU Open House ครั้งที่ 5 วันที่ 8-9 พ.ย.นี้#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33554 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2462 Fri, 26 Oct 2018 00:00:00 +0700 มช. ได้อันดับ 3 QS Asia University Rankings 2019#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33553 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2461 Fri, 26 Oct 2018 00:00:00 +0700 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือ พันธวณิช ต่อยอดแพลตฟอร์มด้วย Deep Technology พร้อมพัฒนาบุคลากรในเชียงใหม่#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33552 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2463 Fri, 26 Oct 2018 00:00:00 +0700 ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงาน พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา "แอ่วเฮือนเยือนผญา"#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33551 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2467 Fri, 26 Oct 2018 00:00:00 +0700 ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนปรับปรุงพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33550 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2464 Fri, 26 Oct 2018 00:00:00 +0700 ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 และ CMU Open House ครั้งที่ 5 วันที่ 8-9 พ.ย.นี้ #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33544 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2462 Thu, 25 Oct 2018 00:00:00 +0700 มช. ได้อันดับ 3 QS Asia University Rankings 2019#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33543 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2461 Wed, 24 Oct 2018 00:00:00 +0700 มช. จับมือ พันธวณิช ต่อยอดแพลตฟอร์มด้วย Deep Technology พร้อมพัฒนาบุคลากรในเชียงใหม่#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33542 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2460 Wed, 24 Oct 2018 00:00:00 +0700 คณะวิจิตรศิลป์เยือนศูนย์การศึกษา มช.ฯลำพูน หารือด้านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมทางวิชาการ #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33538 รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์อัศวิณีย์ หวานจริง คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในโอกาสเข้าหารือด้านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมทางวิชาการในพื้นที่ศูนย์การศึกษาฯ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน https://www.facebook.com/pg/hariphunchaicmu/photos/?tab=album&album_id=2168874610047539&__xts__%5B0%5D=68.ARBfsaJkhimngsw2g4wrV9l14zCupekgUoJTF_eUG8wKxvAn5h2teE-M0LjvTf7ailQJh25OfYa8cpKFlvAyjWgdhgiLOm7hr7P2ArXs3X3PGUD8T65mXLjnv5tOAV6JBIVeR_KDo37IvgjjTC3pctoUC_f3-AfIJrYJBhAMGM2xvmDNFkm9eQ&__tn__=-UC-R Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 +0700 หารือการจัดกิจกรรมค่ายภาคฤดูร้อนของนักศึกษาคณะสถาปัตย์ ในพื้นที่ศูนย์การศึกษา มช.ฯลำพูน#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33535 รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต สัยเจริญ หัวหน้าสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหารือการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายภาคฤดูร้อนของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในพื้นที่ศูนย์การศึกษาฯ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน https://www.facebook.com/hariphunchaicmu/photos/a.2167835623484771/2167836073484726/?type=3&theater Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0700 หารือด้านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมทางวิชาการระหว่างคณะวิจิตรศิลป์และศูนย์การศึกษาฯ #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33534 รองศาสตราจารย์อัศวิณีย์ หวานจริง คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน ในโอกาสเข้าหารือด้านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับศูนย์การศึกษาฯ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://www.facebook.com/hariphunchaicmu/photos/a.1862549610680042/2165696927031974/?type=3&theater Sat, 13 Oct 2018 00:00:00 +0700 คณะเทคนิคการแพทย์ มช. เปิดให้บริการ ตรวจภูมิคุ้มกันเชื้อพิษสุนัขบ้าหลังฉีดวัคซีน#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33515 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2448 Fri, 05 Oct 2018 00:00:00 +0700 รับตราเกียรติคุณ และโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล "มิตรภาพแห่งรัฐบาลจีน "#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33512 https://prcmu.cmu.ac.th/perin_detail.php?perin_id=1179 Mon, 01 Oct 2018 00:00:00 +0700 มช. เปิดทำบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัยระบบใหม่ ตั้งแต่ 1 ก.ย. 2561 นี้ #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33504 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2417 Wed, 26 Sep 2018 00:00:00 +0700 มอบรายงานผลการดำเนินงานฯ แก่ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33477 อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบรายงานผลการดำเนินงานในขณะรักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาฯ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงศ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://www.facebook.com/hariphunchaicmu/photos/a.1666448796956792/2148940975374236/?type=3&theater Mon, 10 Sep 2018 00:00:00 +0700 มช. เปิดทำบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัยระบบใหม่ ตั้งแต่ 1 ก.ย. 2561 นี้#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33474 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2417 Fri, 07 Sep 2018 00:00:00 +0700 กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33473 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2416 Fri, 07 Sep 2018 00:00:00 +0700 Nurse CMU Run 2018 : Run & Fun Together วิ่งกับพยาบาล มช.เพื่อสุขภาพที่ดี หนาวนี้ที่ห้วยตึงเฒ่า#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33468 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2423 Wed, 05 Sep 2018 00:00:00 +0700 เปิดให้ทำบัตรอนุญาต เข้า-ออก มช. ประจำปี 2561 – 2563#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33465 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2417 Mon, 03 Sep 2018 00:00:00 +0700 กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33463 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2416 Fri, 31 Aug 2018 00:00:00 +0700 มช. เปิดอาคารศูนย์กลางขนส่งมวลชนอัจริยะ พลังงานสีเขียว ใช้ก๊าซ CBG จากขยะ แห่งแรกของประเทศ#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33458 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2418 Thu, 30 Aug 2018 00:00:00 +0700 ขอเชิญร่วมกิจกรรม Nurse CMU Run 2018: Run and Fun Together วิ่งกับพยาบาลเพื่อสุขภาพที่ดี หนาวนี้ที่ห้วยตึงเฒ่า (รับเพียง 3,000 ท่าน)#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33457 http://www.nurse.cmu.ac.th/nursecmurun/Default.aspx Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0700 กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33453 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2416 Thu, 23 Aug 2018 00:00:00 +0700 ศูนย์การศึกษา มช. "หริภุญไชย" จ.ลำพูน ร่วมถวายเทียนพรรษา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในพื้นที่ใกล้เคียง#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33428 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 แก่วัดห้วยทรายขาว, วัดดอนแก้ว, วัดทุ่งยาว และวัดจำขี้มด ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 https://www.facebook.com/pg/hariphunchaicmu/photos/?tab=album&album_id=2108289536106047 Thu, 26 Jul 2018 00:00:00 +0700 กองกลาง ร่วมถวายเทียนพรรษา#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33421 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2389 Mon, 23 Jul 2018 00:00:00 +0700 พิธีเปิด "ศูนย์พัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อมหาวิทยาลัยสีเขียว" คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ศูนย์การศึกษา มช. "หริภุญไชย" #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33412 ผู้ช่วยศาสาตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด "ศูนย์พัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อมหาวิทยาลัยสีเขียว" (Center of Clean Energy Development for Green University) เพื่อเป็นสถานีทดลองงานวิจัย ได้แก่ การผลิตไฟฟ้า ความร้อน ความเย็น และเชื้อเพลิงชีวภาพ รวมถึงเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน และเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาแก่ชุมชนด้านพลังงานเพื่อพัฒนาไปสู่ชุมชนสีเขียวที่สามารถพึ่งพาตัวเองด้านพลังงานและได้ใช้พลังงานที่สะอาด โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาพลังงานสะอาดฯ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน https://www.facebook.com/pg/hariphunchaicmu/photos/?tab=album&album_id=2100855740182760 Thu, 19 Jul 2018 00:00:00 +0700 ศูนย์การศึกษามช. "หริภุญไชย" ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม "ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)" #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33396 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารระหว่างเทศบาลกับหน่วยงาน, องค์กรและชุมชนในพื้นที่ตำบลศรีบัวบาน ภายใต้โครงการ "ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)" เพื่อรณรงค์ลดการใช้โฟมบรรจุอาหารและเป็นจังหวัดปลอดโฟมภายในเดือนกันยายน 2561 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน https://www.facebook.com/pg/hariphunchaicmu/photos/?tab=album&album_id=2092811840987150 Wed, 11 Jul 2018 00:00:00 +0700 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33388 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2372 Fri, 06 Jul 2018 00:00:00 +0700