CMU RSS Hot News : ข่าวเด่น มช. CMU RSS Hot News https://www.cmu.ac.th Wed, 18 Jul 2018 13:54:24 +0700 ร่วมตอบแบบสอบถาม แบบสำรวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2561 ลุ้นรับของรางวัลสุดชิค#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33410 https://www.etda.or.th/iup/ Tue, 17 Jul 2018 00:00:00 +0700 เสวนาวิชาการ “รำลึก 140 ปี ชาตกาลครูบาศรีวิชัย” 19 กรกฎาคม 2561#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33409 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2382 Mon, 16 Jul 2018 00:00:00 +0700 เรียนเชิญ คณาจารย์ มช. และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงาน CMU 21st Century Learning Day 2018#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33407 เรียนเชิญ คณาจารย์ มช. และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงาน CMU 21st Century Learning Day 2018 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 นี้ ณ ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLIC) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. เวลา 08.30-16.00 น. https://itsc.cmu.ac.th/view_news.aspx?newsid=Mzk0NA== Fri, 13 Jul 2018 00:00:00 +0700 มช.แจ้งดับกระแสไฟฟ้า ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33406 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2375 Fri, 13 Jul 2018 00:00:00 +0700 อนุญาตให้ใช้บัตรผ่านเข้า-ออก มช. ต่ออีก 2 เดือน จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33405 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2376 Fri, 13 Jul 2018 00:00:00 +0700 ERDI ประสบความสำเร็จออกแบบระบบโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ กองบิน 2 ต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33403 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2379 Fri, 13 Jul 2018 00:00:00 +0700 สำนักบริการวิชาการ มช. เจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33402 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2380 Fri, 13 Jul 2018 00:00:00 +0700 Once Upon a Train ครั้งหนึ่งเคยขึ้นรถไฟ สร้างความทรงจำบนเส้นทางรับน้องรถไฟ 2561#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33401 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2378 Fri, 13 Jul 2018 00:00:00 +0700 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33399 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2377 Thu, 12 Jul 2018 00:00:00 +0700 โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาหารปลอดภัย (Food safety CMU) ระยะที่ 1 #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33398 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดำเนินงานโครงการกิจกรรมย่อย 2 : การสร้างร้านอาหารนำร่องต้นแบบที่ผ่านเกณฑ์สุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหาร ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาหารปลอดภัย (Food safety CMU) ซึ่งเสนอโครงการโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับการสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการ จากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 มีระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – เดือนกันยายน 2561 โดยในปี 2561 นี้ ถือเป็นระยะที่ 1 ของการดำเนินงาน มีร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 5 แห่ง ประกอบด้วยโรงอาหาร อมช. จำนวน 8 ร้าน โรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 10 ร้าน โรงอาหารคณะสังคมศาสตร์ จำนวน 31 ร้าน โรงอาหารหอพัก 40 ปี จำนวน 11 ร้าน และหอพักสีชมพู จำนวน 1 ร้าน วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการครั้งนี้เพื่อฝึกอบรมสุขลักษณะที่ดี (GHP) ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาหารให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีการคัดเลือกร้านอาหารที่ปฏิบัติตามเกณฑ์ GHP ให้เป็นร้านอาหารนำร่องต้นแบบให้กับร้านอาหารอื่นๆ ในชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีรูปแบบการดำเนินงานดังนี้ กิจกรรมที่ 1 : ฝึกอบรมบรรยายระบบ GHP ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3 ครั้ง โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญในระบบประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร และมีการอบรมผู้ตรวจประเมินจำนวน 1 ครั้ง เพื่อให้มีการตรวจประเมินร้านอาหารในมาตรฐานเดียวกัน กิจกรรมที่ 2 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาระบบ GHP ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยทีมวิทยากร 2 ท่าน ต่อ 3 ร้านค้า กิจกรรมที่ 3 ประเมินสถานประกอบการเป็นร้านนำร่องของมหาวิทยาลัย จำนวน 40 ร้าน หรือมากกว่า หากผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งการดำเนินงานกิจกรรมย่อยที่ 2 นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ประสานงาน จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะสังคมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หอพัก 40 ปี หอสีชมพู และโรงอาหาร อมช. เป็นอย่างดีรวมถึงผู้ประกอบการร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด http://www.agro.cmu.ac.th/news_photo/photo_act_detail.php?id_act=1841 Thu, 12 Jul 2018 00:00:00 +0700 สำนักหอสมุดขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Nikkei Asian Review ข่าวสาร รายงาน บทความวิเคราะห์เกี่ยวกับเอเชีย#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33397 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2561 http://library.cmu.ac.th/prcorner/edatabases_NikkeiAsianReview Wed, 11 Jul 2018 00:00:00 +0700 ศูนย์การศึกษามช. "หริภุญไชย" ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม "ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)" #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33396 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารระหว่างเทศบาลกับหน่วยงาน, องค์กรและชุมชนในพื้นที่ตำบลศรีบัวบาน ภายใต้โครงการ "ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)" เพื่อรณรงค์ลดการใช้โฟมบรรจุอาหารและเป็นจังหวัดปลอดโฟมภายในเดือนกันยายน 2561 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน https://www.facebook.com/pg/hariphunchaicmu/photos/?tab=album&album_id=2092811840987150 Wed, 11 Jul 2018 00:00:00 +0700 อนุญาตให้ใช้บัตรผ่านเข้า-ออก มช. ต่ออีก 2 เดือน จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33395 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2376 Tue, 10 Jul 2018 00:00:00 +0700 ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ:DENTISTRY Library Courses ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33392 สืบค้นข้อมูลทางทันตแพทยศาสตร์ การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป EndNoteX8 และการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของผลงานทางวิชาการ http://library.cmu.ac.th/prcorner/DENTISTRYLibraryCourses_july_August2018 Mon, 09 Jul 2018 00:00:00 +0700 ขอเชิญร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา และพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33390 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2374 Fri, 06 Jul 2018 00:00:00 +0700 ขอเชิญร่วมบวชเนกขัมมจาริณี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33389 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2373 Fri, 06 Jul 2018 00:00:00 +0700 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33388 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2372 Fri, 06 Jul 2018 00:00:00 +0700 ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์เชิญเข้าร่วมการอบรมแนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้นคว้าและวิจัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2561#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33387 http://library.cmu.ac.th/prcorner/edulibcmu_July61 Fri, 06 Jul 2018 00:00:00 +0700 ศวท-มช. นำเครื่องพลาสมาอากาศบำบัดแผลติดเชื้อ-เครื่องตรวจวัดความดันจากนิ้วมือ เข้าทดสอบการใช้งานกับอาสาสมัคร#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33386 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท-มช.) พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษาโครงการ กิจกรรมขับเคลื่อนผลงานวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2561 ได้นำผลิตภัณฑ์เครื่องพลาสมาอากาศบำบัดแผลติดเชื้อ และเครื่องตรวจวัดความดันจากนิ้วมือ โดยสตาร์ทอัพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าทดสอบกับอาสาสมัคร ณ โรงพยาบาลชุมชนดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ http://www.stsc.science.cmu.ac.th/thai/news-detail.php?id=490#.Wz7ZQWAzYdU Fri, 06 Jul 2018 00:00:00 +0700 วิศวฯ อุตสาหการ ส่ง นศ.ร่วม Japan-Asia Youth Exchange Program in Science (Sakura)#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33384 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ส่งนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการ Japan-Asia Youth Exchange Program in Science (Sakura) สืบเนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่นมอบทุนแก่มหาวิทยาลัยมูโรรัน ประเทศญี่ปุ่น เพื่อจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานภายในประเทศ สำหรับนักวิจัย นักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน http://eng.cmu.ac.th/site/?p=18205 Wed, 04 Jul 2018 00:00:00 +0700 โครงการ "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)"#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33383 งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการ "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)" โดย อาจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ยืนนาน จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม HB7801 http://www.human.cmu.ac.th/shownews.php?activityid=1842 Tue, 03 Jul 2018 00:00:00 +0700 พิธีปฐมนิเทศโครงการ Cal Poly-CMU ประจำปี 2018#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33382 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ Cal Poly-CMU ประจำปี 2018 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการ กับ California Polytechnic State University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีอาจารย์ ดร.ศรันภัทร วงศ์พุฒิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ เพื่อกล่าวต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุมโครงการฯ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม HB7801 http://www.human.cmu.ac.th/shownews.php?activityid=1843 Tue, 03 Jul 2018 00:00:00 +0700 นักศึกษาแมสคอม มช. คว้ารางวัล The Best Movie ในเทศกาลหนัง TISFF2018 ประเทศไต้หวัน#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33381 นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนาม 239Studio ได้ส่งผลงานภาพยนตร์สั้นเรื่องตู้ปลาของปลาในตู้ (The Fish Tank) เข้าร่วมประกวดในเทศกาลหนัง 2018 Taichung International Student Film Festival (TISFF2018) จัดโดย Asia University ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา และได้รับรางวัล Winner Best Movie มาครอง สามารถรับชมผลงานภาพยนตร์สั้นได้ที่... http://www.masscomm.cmu.ac.th/Main/Home/index?pageid=b3pJM3Azamtad0Rqc1NxaE1SOXVaUmNFR0hxakR6V1JEYVNLb3ljQ0x4TWpGU3lncFRTdkkwY21ISXFpQklPRUNHMD0=&v=0.003608576407484687 Mon, 02 Jul 2018 00:00:00 +0700 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร "การจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่"#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33378 อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรประจำปี 2561 "การจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561 ของศูนย์การศึกษาฯ" เพื่อพัฒนาต่อยอดการดำเนินการของศูนย์การศึกษาฯตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยต่อไป เมื่อวันที่ 29 -30 มิถุนายน 2561 ณ เดอะ มารดาดีบูทิครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/pg/hariphunchaicmu/photos/?tab=album&album_id=2084291831839151 Mon, 02 Jul 2018 00:00:00 +0700 มช.จับมือกรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาวิชาการด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33376 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2367 Mon, 02 Jul 2018 00:00:00 +0700 ทิ้งถูกสี สร้างจิตสำนึกที่ดีเพื่อ มช.#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33375 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2366 Mon, 02 Jul 2018 00:00:00 +0700 เตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน "เกษียณสร้างสุข"#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33374 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2364 Mon, 02 Jul 2018 00:00:00 +0700 AccBa รับมอบ SET e-Learning นวัตกรรมเรียนรู้ด้านตลาดทุนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33373 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2363 Mon, 02 Jul 2018 00:00:00 +0700 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33369 คณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา ในระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม 2561 ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ บ้านศรีวังธาร ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากร เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2-5 คน ในระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม 2561 โดยไม่ถือเป็นวันลา (ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ คนละ 1,000 บาท) 2. เชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพงานบวชเนกขัมมจาริณี ทั้งนี้ สามารถแจ้งรายชื่อบุคลากรที่จะเข้าร่วมบวชฯ และนำส่งปัจจัยร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพงานบวชฯ มายัง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โทรศัพท์ 43625,43631,43634 โทรสาร 43625 ,(053) 222 680 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป-วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ ได้ที่ --> https://goo.gl/cni8oE ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร และสถานะการใช้สิทธิ์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มช. ได้ที่ --> https://goo.gl/X2FoDU สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943-625 ติดต่อผู้ประสานงาน : นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ โทร 053-943631, นางสาวชนาภา คำวงค์ โทร 053-943634 นางสาววาสนา มาวงค์ โทร 053-943625 http://art-culture.cmu.ac.th/activitydetail.php?act_id=631&acmain_id=2 Wed, 27 Jun 2018 00:00:00 +0700 สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อบรมหลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน" ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33368 สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 จัดโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน" ปีงบประมาณ 2561 กรมพัฒนาที่ดิน ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2561 โดยมีนายพิสิฐพงษ์ คุณยศยิ่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเพียง พรมสงฆ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำพูน กล่าวรายงาน ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน https://www.facebook.com/pg/hariphunchaicmu/photos/?tab=album&album_id=2078614679073533 Tue, 26 Jun 2018 00:00:00 +0700 อบจ.ลำพูนร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพฯเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33367 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายทุกระดับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูนระหว่างระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2561 โดยมี ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง "จิตอาสาคืออะไร ทำไมต้องจิตอาสา" และ "วิถีครูบา งานหน้าหมู่" ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน https://www.facebook.com/pg/hariphunchaicmu/photos/?tab=album&album_id=2075776049357396 Mon, 25 Jun 2018 00:00:00 +0700 คณะบริหารธุรกิจ จับมือ คณะวิศวฯ มช. เปิดตัวโครงการ Fintech#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33366 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2362 Fri, 22 Jun 2018 00:00:00 +0700 ขส.มช.เพิ่มเส้นทางให้บริการรถไฟฟ้า#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33365 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2361 Fri, 22 Jun 2018 00:00:00 +0700 ทปอ.ร่วมหารือ TCAS#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33364 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2360 Fri, 22 Jun 2018 00:00:00 +0700 สถาปัตย์ มช. เปิดอบรมหลักสูตร การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 6#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33345 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2353 Fri, 08 Jun 2018 00:00:00 +0700 เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพาะเห็ดถั่งเฉ้าด้วยธัญพืช”#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33344 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2355 Fri, 08 Jun 2018 00:00:00 +0700 ขอเชิญนักเรียนมัธยมปลายสมัครเข้าร่วม "ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร 2018" วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2561 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33338 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2340 Thu, 07 Jun 2018 00:00:00 +0700 TCAS รอบที่ 3 สอบถามเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัย โปรดติดต่องานบริการการศึกษาคณะที่สนใจ#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33332 https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/index.php?page=contact Mon, 04 Jun 2018 00:00:00 +0700 ขอเชิญชวนนักศึกษาเก่า เลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33331 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2347 Fri, 01 Jun 2018 00:00:00 +0700 มช. จับมือ ICCR ประเทศอินเดีย จัดตั้ง “ศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33314 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2345 Mon, 28 May 2018 00:00:00 +0700 การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33311 https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/ Mon, 28 May 2018 00:00:00 +0700 ประชุมวิชาการ เรื่อง รักษ์ตา : การดูแลด้วยรักและเข้าใจในยุคสังคมดิจิทัลของพยาบาลวิชาชีพ#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33301 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2341 Fri, 25 May 2018 00:00:00 +0700 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมสภาพแวดล้อมสังคมสูงวัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33297 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2339 Fri, 18 May 2018 00:00:00 +0700 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำรวจเยาวชนอยากได้ฉลากคำเตือนข้างขวดเหล้าแบบไหน#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33289 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2337 Fri, 11 May 2018 00:00:00 +0700 บริการให้คำปรึกษา ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33288 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2336 Fri, 11 May 2018 00:00:00 +0700 อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "อาหารโปรตีนสูงสำหรับผู้สูงอายุ" #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33287 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2338 Fri, 11 May 2018 00:00:00 +0700 คณะนิติศาสตร์ มช. และ THAC ขอเชิญผู้ทีสนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management Program) #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33278 ที เฮช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มช. ขอเชิญผู้ทีสนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management Program) ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฏาคม 2561 ค่าลงทะเบียน - สำหรับนักศึกษา เพียง 2,500.- บาท - บุคคลทั่วไป เพียง 3,500.- บาท ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดกำหนดการและดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ http://www.law.cmu.ac.th/ หรือ โทร.02-018-1615 http://www.law.cmu.ac.th/site/news-details/?news_id=30664 Mon, 07 May 2018 00:00:00 +0700 งานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 25#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33266 ระหว่างวันที่ 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://library.cmu.ac.th/prcorner/CMUBookFair25_030561 Thu, 03 May 2018 00:00:00 +0700 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Universiti Kebangsaan Malaysia จัดพิธีลงนามการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33259 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2330 Tue, 01 May 2018 00:00:00 +0700 ขอเชิญใช้ฐานข้อมูล EBSCO Open Dissertations ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33252 http://library.cmu.ac.th/prcorner/e_databases_EBSCO Thu, 26 Apr 2018 00:00:00 +0700 ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33247 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2324 Mon, 23 Apr 2018 00:00:00 +0700 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33235 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2316 Tue, 10 Apr 2018 00:00:00 +0700 สำนักหอสมุดขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33226 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2561 http://library.cmu.ac.th/prcorner/e_databasesAcademicSearchUltimate Thu, 05 Apr 2018 00:00:00 +0700 สำนักหอสมุดขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33225 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2561 http://library.cmu.ac.th/prcorner/e_databasesGaleAcademicOneFile Thu, 05 Apr 2018 00:00:00 +0700 คู่มือคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33217 http://president.oop.cmu.ac.th/?p=1878&lang=th Mon, 02 Apr 2018 00:00:00 +0700 ผู้บริหารสำนักบริการวิชาการและคณะ เข้าเยี่ยมชมและหารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33213 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธุ์ประภาติกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และคณะ เข้าเยี่ยมชมสถานที่และแลกหารือเปลี่ยนความเห็นการจัดกิจการต่าง ๆ กับศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์การศึกษาฯให้การต้อนรับและร่วมหารือ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน https://www.facebook.com/pg/hariphunchaicmu/photos/?tab=album&album_id=2029538640647804 Fri, 30 Mar 2018 00:00:00 +0700