ข่าวการวิจัย/นวัตกรรม

ข่าวการวิจัย/นวัตกรรม


คณะวิทย์ มช. นำผลงานเจลลี่ดริ๊งเรืองแสง โชว์ในงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา : IP FAIR 2017


     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรพร เพกเกาะ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทีมงาน นำผลิตภัณฑ์ “เจลลี่ดริ๊งเรืองแสง” จากผลงานการประดิษฐ์ ชื่อ “ผลิตภัณฑ์วุ้นผสมไฟโคบิลิโปรตีนและกรรมวิธีการผลิต” เลขที่คำขอสิทธิบัตร 1501007917 ร่วมจัดแสดงในงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือ IP FAIR 2017 ซึ่งจัดโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร Hall 103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อแสดงถึงศักยภาพและเผยแพร่ผลงานที่มีนวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้สนใจหรือกลุ่มเป้าหมายภาคอุตสาหกรรมที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และนำไปต่อยอดด้านการวิจัยหรือพัฒนาสินค้าและบริการได้

     สำหรับผลิตภัณฑ์ “เจลลี่ดริ๊งเรืองแสง” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สีที่สกัดจากสาหร่าย ซึ่งทำให้เกิดการเรืองแสงภายใต้หลอด Black light blue fluorescent โดยนอกจากจะช่วยให้เจลลี่มีสีสันน่ารับประทาน และเพิ่มความสนุก น่าสนใจแล้ว สีที่สกัดจากสาหร่ายนี้ยังมีประโยชน์ในการต่อต้านสารอนุมูลอิสระอีกด้วย ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานการค้นคว้าวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยากร ภูมาศ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรพร เพกเกาะ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


[post:19 พฤษภาคม 2560 15:23:32] (view: 32)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.