ข่าวการวิจัย/นวัตกรรม

ข่าวการวิจัย/นวัตกรรม


ฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์จากน้ำเชื่อมลำไย นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ��������� อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. เพิ่มมูลค่าลำไย พัฒนาผลิตภัณฑ์ฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์จากน้ำเชื่อมลำไย� นวัตกรรมใหม่เพื่อสุขภาพในรูปแบบน้ำเชื่อมและแบบผง มีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย� ชงดื่มเพื่อสุขภาพหรือใช้เป็นส่วนผสมของอาหาร เป็นสารให้ความหวานที่มีแคลอรีน้อย เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก

��������� อ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า “ลำไย”� เป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทยในแถบภาคเหนือตอนบน ปลูกมากในจังหวัดลำพูน และเชียงใหม่� โดยการเก็บเกี่ยวผลผลิตในแต่ปีมักจะประสบปัญหาผลสดล้นตลาด ส่งผลให้มีราคาตกต่ำ ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมแปรรูปเป็นลำไยอบแห้ง เพื่อให้เก็บสินค้าได้นานขึ้น แต่ต่อมาก็ประสบปัญหาในลักษณะคล้ายกันคือ มีลำไยอบแห้งล้นตลาด หรือค้างสต็อกโดยเฉพาะลำไยอบแห้งทั้งเมล็ด จากปัญหาดังกล่าวนี้ ลำไยจึงเป็นผลไม้ที่รัฐบาลต้องมีมาตรการเพื่อแก้ปัญหาด้วยการกระตุ้นให้มีการบริโภคลำไยสดทั่วประเทศ มีการรับซื้อลำไยสดมาแปรรูป และมีการสนับสนุนให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลำไย เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และเพิ่มแนวทางการใช้ประโยชน์จากลำไยให้มากยิ่งขึ้น �

��������� ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น การนำลำไยที่มีรสหวาน เนื่องจากมีน้ำตาลเป็นองค์ประกอบหลักมาพัฒนาเป็นฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์จะช่วยเพิ่มมูลค่าของลำไยได้สูงถึง 6-50 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์จากลำไยทั่วไป ซึ่งฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์เป็นที่นิยมและมีการใช้กันอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรม และเหมาะที่จะใช้เป็นส่วนผสมในอาหารร่วมกับสารให้ความหวานชนิดอื่นได้ดี� จึงได้ทำการวิจัยเรื่อง “ฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์จากน้ำเชื่อมลำไย” โดยได้รับการสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

��������� ฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ มีประโยชน์มากมาย อาทิ เป็นสารเร่งการเติบโตของจุลินทรีย์กลุ่มบิฟิโดแบคทีเรีย (Bifidobacteria) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ และสามารถช่วยป้องกันการเกิดท้องร่วงได้ เพราะไปยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์กลุ่มพิวทรีแฟกตีฟ (putrefactive bacteria) ที่เป็นสาเหตุของท้องร่วงได้� เป็นน้ำตาลที่จุลินทรีย์ในช่องปากไม่สามารถย่อยได้จึงทำให้ฟันไม่ผุ� เป็นสารให้ความหวานที่มีแคลอรีน้อย ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานและผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักได้เป็นอย่างดี รวมถึงสามารถช่วยลดระดับของคอเลสเทอรอล ฟอสฟอลิปิดและไตรกลีเซอไรด์ในเลือด�� ดังนั้นพัฒนาฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์จากน้ำเชื่อมลำไยด้วยวิธีสังเคราะห์โดยเอนไซม์จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมผลิตผลทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น

กระบวนการผลิตฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ผงจากน้ำเชื่อมลำไยด้วยวิธีสังเคราะห์โดยเอนไซม์
-ลำไยสด
-นำมาล้าง
-ปอกเปลือกและคว้านเมล็ด
-สกัดน้ำลำไย
-ทำเข้มข้น
-น้ำเชื่อมลำไย
-น้ำลำไยเข้มข้น
-ทำปฏิกิริยาด้วยเอนไซม์
-ฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์จากน้ำเชื่อมลำไย
-ปรับปริมาณของแข็งทั้งหมด
-อบแห้ง
-ฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ผงจากน้ำเชื่อมลำไย

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการ “ฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์จากน้ำเชื่อมลำไย”
•�น้ำเชื่อมลำไย� สามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์น้ำเชื่อมแทนเมเปิลไซรัป� ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ให้ความหวานแทนซูโครส
•�ฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ผงจากน้ำเชื่อมลำไย� ใช้ชงเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ� มีน้ำหนักเบาง่ายต่อการพกพาและการจัดเก็บ สามารถนำไปประยุกต์เป็นส่วนผสมในอาหารให้กลิ่นรสของลำไยที่เป็นเอกลักษณ์� มีอายุการเก็บนาน

��������� ผลิตภัณฑ์ฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ผงจากน้ำเชื่อมลำไย� เป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติก มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายประการ โดยในน้ำเชื่อมลำไยมีฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ 153.63 กรัมต่อลิตร ซึ่งประกอบด้วย 1-เคสโทส 77.03 กรัมต่อลิตร และนีสโทส 60.54 กรัมต่อลิตร เมื่อนำมาผลิตเป็นฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ผง จะมีอยู่ 137.57 กรัมต่อกิโลกรัม� ซึ่งประกอบด้วย 1-เคสโทส 123.36 กรัมต่อลิตร� และนีสโทส 30.27 กรัมต่อลิตร� นอกจากนี้ยังให้กลิ่นหอมของลำไยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถนำไปรับประทานเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหรือนำไปเป็นส่วนผสมของอาหารได้หลายชนิด.


Fructo-oligosaccharide from Longan Syrup: Innovation for Health


Lecturer of the Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University increased value of Longan by developing Fructo-oligosaccharide from Longan syrup; new innovation for health in form of syrup and powder.� Its qualification is useful by making as beverage for health or use as ingredient in food products.� With lower calorie, it is suitable for diabetic patients and persons who would like to control their weight to use as alternative sweetener.

Dr. Yuthana� Phimolsiripol, Lecturer,Division of Product Development Technology, Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University mentioned that “Longan” is a kind of economic fruits in the northern part area of Thailand.� There are widespread plantings in Lumphun and Chiang Mai. The fruits harvested in each year always face with the problem surplus in market, leading to low price of fresh Longan.� Therefore, most planters would like to process fresh fruit to dried Longan for improving the shelf life. Again, the dried form also face similar problem that means dried Longan is surplus in the market or outstanding stock. By this problem, Longan is the fruit that the government must have sanction for solving the problem by stimulating the consumption of fresh Longan and the government supports the processing of Longan .� Additionally,� the government also encourages the development of Longan products for increasing the value and adding the approach of the more usage of Longan.

In present, the consumers more concern in their own health. As high content of sugars in Longan, this is good chance to develop it to be fructo-oligosaccharide hat will increase high values of Longan from 6-50 times� when compared to� general products of Longan. The fructo-oligosaccharide is popular and widespread in� industry applications and suitable to use as ingredient in food together with other sweeteners.� Therefore, Dr. Yuthana� Phimolsiripol and team have conducted the research of “Fructo-oligosaccharide from Longan syrup ” by the funding support of Agricultural Research Development Agency (ARDA).

The advantages of Fructo-oligosaccharide have declared. It is accelerative populations of Bifidobacterium which is the useful microorganism in human body and be able to protect diarrhea because of inhibition of the growth of putrefactive bacteria.� Fructo-oligosaccharide resist hydrolysis by salivary and intestinal digestive enzymes and can be used as alternative sweetener with lower calorie.� Therefore, it is suitable for diabetic patients and good for persons who would like to control their weight including the capacity to reduce level of cholesterol, phospholipid and triglyceride in blood.� Thus, the development of fructo-oligosaccharide from Longan syrup by enzyme synthetic method will provide healthy products and promotethe high value of agricultural products.

The process of Fructo-oligosaccharide production in form of powder from Longan syrupby enzyme synthesis;
- Fresh Longan
- wash, peel and remove the seed
- extract Longan juice
- Concentration of the Longan juice
- Longan syrup
- Concentrated Longan Juice
- Reacts with enzyme
- Fructo-olicosacharide from Longan syrup
- Adjustthe solid content
- Drying
- Fructo-oligosaccharide powder from Longan Syrup

Products from the project of “Fructo-oligosaccharide from Longan syrup”
- Longan syrup can be used as syrup instead of Maple syrup and can be used as sweetener instead of sucrose.
- Fructo-olicosacharide powder from Longan syrup can be made as healthy beverage.It is light weight and provides convenience for keeping.� It can be brought to be applied as ingredient in food with its identity taste and smell and longer shelf life.

Fructo-oligosaccharide from Longan syrup is innovative product which considered as Pre-biotic.�� Longan syrup contains Fructo-oligosaccharide about 153.63 g/kg, including� 77.03 g/L of1-kestose and 60.54 g/L of nystose . For the� Fructo-oligosaccharide powder, it contains 137.57 g/kg, including 123.36 g/L of 1-kasetose� and 30.26 g/L of nystose.� Besides, there is fragrance aroma of Longan which is specific identification and be able to consume as healthy beverage or can be used as ingredient in many kinds of food.[post:06 กันยายน 2555 12:24:30] (view: 191)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
อ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
1.กระบวนการเตรียมน้ำเชื่อมลำไย
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
2.กระบวนการผลิตฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์จากน้ำเชื่อมลำไย
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
3.กระบวนการผลิตฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ผงจากน้ำเชื่อมลำไย

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.