บุคคลเด่น มช.

บุคคลเด่น มช.


รางวัล นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2562


        ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการ และ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือก ให้ได้รับรางวัล นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น สาขาการพยาบาล ภาครัฐ /เอกชน / มหาวิทยาลัย จาก สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย โดยได้รับมอบโล่รางวัล พร้อมประกาศเกียรติคุณ ในการประชุมสัมนาวิชาการ การบริหารจัดการโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จ. นนทบุรี[post:11 มีนาคม 2562 10:19:58] (view: 1107)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.