บุคคลเด่น มช.

บุคคลเด่น มช.


ผอ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. นิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 ประเภท นักวิจัย


       ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รุ่นที่ 40)  ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลและรับมอบโล่ "นิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภท นักวิจัย จากสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายอำพล เสนาณรงค์ อดีตองคมนตรี  นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบโล่ให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่น ในงานวันเกษตรศาสตร์ 72 ปี คืนถิ่น ทุ่งบางเขน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร[post:11 มีนาคม 2562 10:05:29] (view: 1105)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.