บุคคลเด่น มช.

บุคคลเด่น มช.


นศ.รังสีเทคนิค รับรางวัล Best poster presentation award


         นายปรมะ เทพศิริ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์ ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Best poster presentation award 2019 เรื่อง Application of Compact Disc for Photo-Neutron Measurement Generated from High Energy Photon Irradiation by 10 MV Medical Linear Accelerator โดยมี อาจารย์ ดร.ชญานิษฐ์ จำปี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงาน International Nuclear Science and Technology Conference 2019 (INST2019) ณ โรงแรม Centara Grand Central Plaza Ladprao กรุงเทพฯ  จัดขึ้นเมื่อระหว่างวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2562


[post:15 กุมภาพันธ์ 2562 14:10:24] (view: 1102)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.