บุคคลเด่น มช.

บุคคลเด่น มช.


นักศึกษาจีน มช. ชนะประกวดร้องเพลงในเทศกาลตรุษจีน


      นักศึกษาจีนจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชียงใหม่ ชนะการประกวดร้องเพลงในเทศกาลตรุษจีนเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ได้แก่ Miss Yini Xu ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ Mr. Yuzhe Yang ได้รับรางวัลชมเชย

       วิทยาลัยนานาชาติ นวัตกรรมดิจิทัล ได้เป็นตัวแทนนำนักศึกษาจีนเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมงาน “เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562” จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 โดยมี ผศ.ดร.ปทุมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และนักเรียนจากสถาบันต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมงาน อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

       ในงานมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-จีนต่างๆ อาทิ การแสดงจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตลอดจนนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนชาวจีนจากมหาวิทยาลัยไป่เซ่อ มหาวิทยาลัยยูนนาน นอร์มอล และนักศึกษาชาวจีนจากมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีการประกวดร้องเพลงภาษาจีนประกอบการแสดง  และการประกวดร้องเพลงไทยโดยนักศึกษาต่างชาติ

********************
[post:11 กุมภาพันธ์ 2562 14:58:55] (view: 1108)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.