บุคคลเด่น มช.

บุคคลเด่น มช.


2 นศ.คณะวิทย์ ได้รับทุน TF-SCALE 2018


           นางสาวอภิชญา บุญรอด ภาควิชาชีววิทยา และนายธนวรรธน์ รอดริด ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับทุนในโครงการ Temasek Foundation Specialists Community Action and Leadership Exchange Program (TF-SCALE) 2018 โดยทั้ง 2 คน จะได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 21 กรกฎาคม 2561[post:06 กรกฎาคม 2561 14:23:52] (view: 132)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.