บุคคลเด่น มช.

บุคคลเด่น มช.


อาจารย์ คณะพยาบาล มช. ผ่านการคัดเลือกให้รับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2561


           อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2561 จาก สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ประเภทผู้ที่มีผลงานวิชาการด้านการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด/การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจะเข้ารับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในงานประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 เรื่อง “เปลี่ยนผ่านการบำบัดสู่การจัดการปัญหายาเสพติดอย่างสร้างสรรค์” (Changing: Creative and Innovation for Solving Drug Problem Management)  ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม  อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี[post:02 กรกฎาคม 2561 11:21:38] (view: 115)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.