บุคคลเด่น มช.

บุคคลเด่น มช.


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ รับรางวัล Laboratory Performance ระดับนานาชาติ


            ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ หัวหน้าโครงการ และทีมงาน HPTN 083 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม 2018 HPTN Annual Meeting  โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเครือข่ายผู้ทำงานวิจัยด้าน HIV Prevention Trials Network ประกอบด้วย 85 เครือข่าย HPTN มีประเทศที่เป็นสมาชิกมากกว่า 15 ประเทศ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

            ในการประชุมครั้งนี้คณะผู้จัดได้มอบรางวัล Laboratory Performance Award ให้กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบสำหรับห้องปฏิบัติการที่ทำงานวิจัยในด้าน HIV Prevention ยอดเยี่ยม ของ HIV Prevention Trials Network อันได้แก่ ห้องปฏิบัติการ Clinical laboratory และ ห้องปฏิบัติการ Specimen processing สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และก่อนหน้านี้เมื่อปี ค.ศ.2009 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เคยได้รับรางวัล HIV Prevention Trials Network 2009 Out standing Performance Award “Best Laboratory Performance” มาแล้วเช่นกัน


[post:02 กรกฎาคม 2561 11:20:26] (view: 14)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.