บุคคลเด่น มช.

บุคคลเด่น มช.


อาจารย์วิทยาลัยศิลปะ สื่อฯ พัฒนางานวิจัยสื่อการเรียนรู้ภาษามืออัจฉริยะผ่านเกม รับรางวัลระดับนานาชาติ


         อาจารย์ธีรวัฒน์ กำเนิดศิริ  อาจารย์นพพล วงศ์ต๊ะ และ นางสาวเลออร โฮ่งสิทธิ์ จากสาขาแอนนิเมชันและเกม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ร่วมกันพัฒนางานวิจัยสื่อการเรียนรู้ภาษามืออัจฉริยะผ่านเกม (Sign Language Intelligent Game-Based Learning) ซึ่งเป็นเกมเรียนรู้ภาษามือ โดยนำเทคนิคคีเน็กซ์เซนเซอร์ มาช่วยจับท่าทางการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษ โดยมีระบบผู้เชี่ยวชาญภาษามือคอยตรวจสอบท่าทางภาษามือของผู้เรียนให้มีความถูกต้อง และสามารถช่วยให้ผู้มีปัญหาทางการได้ยินได้ฝึกทักษะการใช้ภาษามือแบบภาษาอังกฤษ (ASL) พัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

         ผลงานงานวิจัยสื่อการเรียนรู้ภาษามืออัจฉริยะผ่านเกม (Sign Language Intelligent Game-Based Learning)  ได้รับรางวัล Best Student Publication Award จาก Bangkok International Digital Content Festival 2018 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา


[post:02 กรกฎาคม 2561 11:16:16] (view: 76)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.