บุคคลเด่น มช.

บุคคลเด่น มช.


นักวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. ได้รับทุนจาก University of Minnesota


        ดร.กนกวรรณ กุลประชากานต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับทุนวิจัยจาก Center for Global Health and Social Responsibility, University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อดำเนินการวิจัยในเรื่อง Cardiovascular disease risk factors among transgender persons in Thailand

         สืบเนื่องจากในปัจจุบันนี้สาวประเภทสองได้มีการใช้ฮอร์โมนเพศเพื่อลดฮอร์โมนเพศเดิมและเสริมฮอร์โมนเพศที่ต้องการเพิ่มมากขึ้น โดยพบว่าฮอร์โมนเพศที่ใช้ในการข้ามเพศจากชายเป็นหญิงบางชนิด อาจจะมีผลข้างเคียง  ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดดำอุดตันและโรคหลอดเลือดหัวใจได้ ดังนั้นการศึกษาวิจัยนี้จะศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ในกลุ่มสาวประเภทสองที่ได้รับฮอร์โมนเพศในจังหวัดเชียงใหม่

         ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการสร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นบันไดนำไปสู่ความร่วมมือที่มากขึ้นของทั้งสองมหาวิทยาลัยในอนาคต


[post:02 กรกฎาคม 2561 08:51:13] (view: 110)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.