บุคคลเด่น มช.

บุคคลเด่น มช.


นักศึกษา ป.เอก จากศูนย์ CERT คว้ารางวัลจากงาน RGJ-Ph.D. Congress 19th


         2 นักศึกษาระดับปริญญาเอก จาก ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัล Outstanding Oral Research Presentation Award จาก งานประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก ครั้งที่ 19 (RGJ-Ph.D. Congress 19th) ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา จ.ชลบุรี

          ดร. สุวคนธ์ วงศ์ใจคำ และ ดร.พงษ์พันธ์ ธนะจักร นักศึกษาระดับปริญญาเอกรุ่นที่ 17 สาขาสรีรวิทยา จาก ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (Cardiac Electrophysiology Research and Training Center, CERT) และ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยมชนิด Outstanding Oral Research Presentation Award ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์   ในงานประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก ครั้งที่ 19 (RGJ-Ph.D. Congress 19) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา จ.ชลบุรี

           งานวิจัยเรื่อง “Combined iron chelator and antioxidant exerted better efficacy on cardioprotection than monotherapy in iron-overloaded rats” นำเสนอโดย ดร.สุวคนธ์ วงศ์ใจคำ เป็นการศึกษาถึงผลของการใช้ยาขับเหล็กดี  เฟอริโพรนร่วมกับสารต้านอนุมูลอิสระเอ็น-อะเซทิลซิสเทอีน ซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่าการใช้ยาขับเหล็กหรือสารต้านอนุมูลอิสระเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งชนิดเดียว ในการป้องกันหัวใจในหนูที่มีภาวะเหล็กเกิน โดยงานวิจัยนี้อยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. นพ. นิพนธ์  ฉัตรทิพากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2555 และ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2556 บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2557 เมธีวิจัยอาวุโส สกว. นักวิจัยแกนนำ สวทช. และ ผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิจัยแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

           งานวิจัย เรื่อง “Dipeptidyl peptidase-4 inhibitor markedly enhances the cardioprotective efficacy of sodium-glucose cotransporter-2 inhibitor in pre-diabetic rats with cardiac ischemia-reperfusion injury” นำเสนอโดย ดร.พงษ์พันธ์ ธนะจักร โดยงานวิจัยนี้ผู้ศึกษาต้องการศึกษาถึงผลของยาต้านเบาหวานดาพากลิโฟซินเปรียบเทียบกับยาวิลดากลิปติน ว่าจะสามารถป้องกันไม่ให้การทำงานของหัวใจที่ผิดปกติ และป้องกันการเกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหัวใจในหนูอ้วนที่มีภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินร่วมกับมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด แล้วมีเลือดมาหล่อเลี้ยงใหม่ได้หรือไม่ รวมไปจนถึงหากให้การรักษาโดยการให้ยาทั้งสองชนิดร่วมกันจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาเมื่อเปรียบเทียบกับการให้ยาต้านเบาหวานเพียงชนิดเดียวได้หรือไม่ โดยงานวิจัยนี้อยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ. สิริพร  ฉัตรทิพากร หัวหน้าหน่วย Neurophysiology Unit ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (Cardiac Electrophysiology Research and Training Center, CERT) เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ปี 2560 และ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2559


[post:22 มิถุนายน 2561 09:20:05] (view: 129)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ดร. สุวคนธ์ วงศ์ใจคำ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ดร.พงษ์พันธ์ ธนะจักร

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.