ข่าวการวิจัย/นวัตกรรม

ข่าวการวิจัย/นวัตกรรม


เครื่องสีข้าวครัวเรือน


          ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มช. ออกแบบเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก สำหรับใช้ในครัวเรือน ใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก สีข้าวได้หลายขนาด

          ข้าว นับเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตของผู้คนทั่วโลกมาช้านาน ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการบริโภคข้าวเป็นหลัก ในสมัยก่อนประเภทข้าวที่รับประทานแตกต่างกันไปตามภูมิภาค ตามลักษณะพันธุ์ข้าวที่ปลูกในท้องถิ่น เช่น ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมบริโภคข้าวเหนียว ส่วนภาคกลางและภาคอื่นๆ นิยมบริโภคข้าวเจ้า แต่ก็มิได้หมายความว่าผู้คนในแต่ละภูมิภาคที่กล่าวถึงมานั้นจะบริโภคข้าวเพียงประเภทใดประเภทหนึ่ง แต่มีการบริโภคข้าวที่หลากหลายขึ้นอยู่กับอาหารที่รับประทานคู่กับข้าว ดังนั้นชาวนาจึงนิยมปลูกข้าวหลากหลายพันธุ์ตามความนิยมของผู้บริโภค ได้แก่ ข้าวเจ้าหอมมะลิ ข้าวเหนียว กข. ข้าวสังข์หยด ข้าวไรซ์เบอรรี่ ข้าวลืมผัว เป็นต้น  ในปัจจุบัน พฤติกรรมผู้บริโภคปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว หลายคนเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ อย่างผักปลอดสาร ข้าวกล้อง หรือการรับประทานอาหารคลีน (clean food) หรืออาหารที่ผ่านการปรุงรสน้อยที่สุด เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารจากข้าวหรือพืชผักที่รับประทานมากที่สุด จึงจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันนี้มีเครื่องสีข้าวในครัวเรือนออกจำหน่ายหลากหลายรูปแบบ โดยต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่น และจีน แต่ทั้งนี้เครื่องสีข้าวเหล่านั้น ออกแบบมาเพื่อรองรับการสีข้าวของท้องถิ่นซึ่งเป็นข้าวเมล็ดป้อมเป็นหลัก โดยหากนำมาสีข้าวลักษณะเรียวในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น จะต้องมีการสีหลายครั้งเพื่อให้เปลือกข้าว (แกลบ) หลุดออกไปให้มากที่สุด ทำให้ในประเทศไทยจึงไม่ยังเป็นที่นิยม

          ดังนั้น ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ จึงได้ร่วมกันออกแบบเครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือนขึ้น โดยคุณสมบัติเด่นของเครื่องสีข้าวนี้ คือการสีข้าวได้หลากหลายขนาด ทั้งเมล็ดสั้นป้อม อย่างข้าวญี่ปุ่น หรือเมล็ดยาวเรียวอย่างข้าวสังข์หยด อีกทั้งสามารถปรับระดับการสีได้ทั้งข้าวกล้องและข้าวขัดขาว ซึ่งข้าวสารที่ผ่านการสีจะยังคงเป็นมีความสดใหม่และสมบูรณ์ไปด้วยคุณค่าทางอาหารเพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตสมัยใหม่ คือการออกแบบให้ใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก เหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านทั่วไป

         นอกจากนี้ ในอนาคต เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับครัวเรือนของศูนย์วิจัยข้าวล้านนา ยังเป็นเครื่องมือในการเชื่อมเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวคุณภาพกับผู้บริโภค โดยเกษตรกรสามารถขายข้าวเปลือกให้แก่ผู้บริโภคได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านโรงสีข้าวหรือพ่อค้าคนกลาง

          สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โทร. 053-944911


[post:07 กุมภาพันธ์ 2561 13:42:53] (view: 196)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ตัวอย่างเครื่องสีข้าวครัวเรือนรูปแบบต่างๆ ที่มีออกจำหน่าย
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ตัวอย่างเครื่องสีข้าวครัวเรือนรูปแบบต่างๆ ที่มีออกจำหน่าย
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
เครื่องสีข้าวครัวเรือนต้นแบบของศูนย์วิจัยข้าวล้านนา
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
เครื่องสีข้าวครัวเรือนต้นแบบของศูนย์วิจัยข้าวล้านนา
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
เครื่องสีข้าวครัวเรือนต้นแบบของศูนย์วิจัยข้าวล้านนา

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.