บุคคลเด่น มช.

บุคคลเด่น มช.


นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559


           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 แก่ นายวีรพล แก้วพันธุ์อ่ำ นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์   และ นายทศพล แสนกอ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ (พิการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต[post:12 มกราคม 2561 11:10:41] (view: 95)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
นายวีรพล แก้วพันธุ์อ่ำ นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
นายทศพล แสนกอ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ (พิการ)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.