งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Public Relations Office, Chiang Mai University, THAILAND

บุคคลเด่น มช.

บุคคลเด่น มช.


นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559


           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 แก่ นายวีรพล แก้วพันธุ์อ่ำ นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์   และ นายทศพล แสนกอ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ (พิการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต[post:12 มกราคม 2561 11:10:41] (view: 18)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
นายวีรพล แก้วพันธุ์อ่ำ นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
นายทศพล แสนกอ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ (พิการ)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.