บุคคลเด่น มช.

บุคคลเด่น มช.


นักศึกษา มช. คว้า 3 ตำแหน่ง จากเวทีการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2561


          นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้าตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2561 และรองอีก 2 ตำแหน่ง ในงานท่องเที่ยวฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดให้มีการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เพื่อคัดเลือกสาวงามที่ทำหน้าที่เป็นทูตทางวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลการตัดสินของคณะกรรมการปรากฏว่า นักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบันคว้ารางวัลไปครอง 3 ตำแหน่ง ประกอบด้วย

         นางสาววธูสิริ ใจกลาง  นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 55  สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา และปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโท รหัส 59  สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการให้ครองตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2561  และ นางสาววรรณษภรณ์ วุฒิวัฒนากุล นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 55 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1  ส่วน นางสาวกันยารัตน์ วัจรินทร์  นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 54 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2

...........................................................
ข้อมูล : คณะมนุษยศาสตร์  
ประชาสัมพันธ์ กองกลาง รายงาน[post:12 มกราคม 2561 11:06:57] (view: 114)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.