บุคคลเด่น มช.

บุคคลเด่น มช.


หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว มช. คว้ารางวัลชนะเลิศข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กจากสถาบันอิสรา


            ผลงานสารคดีเรื่อง “โรงเรียนชุมชนห้วยหืนลาดนอก: อิสระหรือกับดัก?”  จากหนังสือพิมพ์อ่างแก้วปีที่ 42 ฉบับที่ 1 เขียนโดยนายเจริญ เรือแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาการหนังสือพิมพ์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ‘ข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ’ จาก นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีและทูตพิเศษ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ประธานในพิธี

            สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบรางวัล ‘ข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก’ ประจำปี 2560 โดยการสนับสนุนจาก องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ  โดย ผลงาน สารคดีเรื่อง “โรงเรียนชุมชนห้วยหืนลาดนอก: อิสระหรือกับดัก?”  จากหนังสือพิมพ์อ่างแก้วปีที่ 42 ฉบับที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ‘ข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ’ โดยในประเภทเดียวกันนั้นมีผู้ได้รับรางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ 1) ผลงานข่าวเรื่อง “แฉเด็กไทยยุคดิจิทัล ติดแคสเกม-โชว์สด” โดย หนังสือพิมพ์หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2) ผลงานข่าวเรื่อง “โพสต์ตามหาเด็กหาย อันตรายดาบสองคม” โดย หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3) ผลงานข่าวเรื่อง “เด็กคืออนาคตของชาติ” โดยหนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
   
           สำหรับการจัดประกวดดังกล่าว สถาบันอิศราเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงาน โดยร่วมมือกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน องค์กรเอกชนที่ทำงานด้านเด็ก และเยาวชนผู้แทนจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย  นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “ความเหลื่อมล้ำมีผลต่อทักษะสมองของเด็กไทย?”[post:05 มกราคม 2561 09:39:58] (view: 134)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.