บุคคลเด่น มช.

บุคคลเด่น มช.


นศ. สาขาวิชาศิลปศึกษา ได้รับรางวัลการออกแบบ บรรจุภัณฑ์ จากโครงการค่ายศิลปะโตโยต้า (Toyota Art Camp)


          นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้า 3 รางวัล จากการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ จัดโดย บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด  
         
          รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่ ทีม BPK สมาชิกประกอบด้วย นายชุติวัต ทาฤทธิ์ นางสาวสลิลทิพย์ เอี่ยมศรี นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ์ จากผลิตภัณฑ์ ชาคาโมมาย ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท
          รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Sabaidee สมาชิกประกอบด้วย นายณพัชร บรรลือ นางสาวเพ็ญสิริ กาชัย นายพิตตินันท์ กองแก้ว จากผลิตภัณฑ์ ข้าวกล้องปลอดสารพิษ  ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 12,000 บาท
           รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Lamoon สมาชิกประกอบด้วย นายวรรณชนะ ไชยยวง นางสาวกลมชนก วรรณสุ นายพันเนตร จตุรวิทย์กุล จากผลิตภัณฑ์ ครีมบำรุงผิว ว่านหางจระเข้  ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท

          โครงการค่ายศิลปะโตโยต้า Toyota Art Camp ได้จัดอบรมหลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับสินค้าโอทอป (OTOP) ในชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าและความน่าสนใจให้กับสินค้ามากยิ่งขึ้น จัดโดยบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เมื่อวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารโรงละคร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หอศิลป์ มช.)  
โอกาสนี้ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้จัดการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ชิงรางวัลทุนการศึกษารวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 60,000 บาท มีนักศึกษาและผู้ประกอบการสินค้าโอทอป (OTOP) ที่เข้ารับการอบรม ร่วมส่งผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 14 ผลงาน โดยได้จัดพิธีมอบรางวัลขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560

[post:05 มกราคม 2561 09:36:50] (view: 166)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.