บุคคลเด่น มช.

บุคคลเด่น มช.


นักศึกษาภาควิชาการเงินและการธนาคาร ได้รับรางวัล Country champion และ Second place percentage gain, Thailand


           นักศึกษาภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย  นายเรวัฒน์ เจริญเชื้อ และ นางสาวสุทธิดา แก้วโม่ง ได้รับ “รางวัล Country champion”  ทีมที่มี Strategy paper ดีที่สุด โดยคัดเลือกจาก 3 ทีมแรกที่มี percentage gain สูงสุดในการแข่งขัน ซึ่งจะได้เป็นตัวแทนจากประเทศไทยไปแข่งขันในรอบ Grand finale ที่ประเทศอินโดนีเซีย และ รางวัล “Second place percentage gain, Thailand” รางวัลสำหรับทีมที่ได้รับผลตอบแทนสูงสุด อันดับที่ 2 ของประเทศไทย จากการแข่งขัน ASEAN Stock Challenge 2.0 จัดโดย CIMB ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพันธมิตรในกลุ่มอาเซียนประกอบด้วย ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ กัมพูชา และบรูไน โดยมี อาจารย์ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการเงินและการธนาคาร เป็นที่ปรึกษาของทีม[post:05 มกราคม 2561 09:29:43] (view: 56)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.