บุคคลเด่น มช.

บุคคลเด่น มช.


นศ.เทคนิคการแพทย์ รับรางวัล APSR award 2017


          นายวราวุฒิ ไชยวงค์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล APSR award 2017 ในการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาเรื่อง "Agreement Of Commonly Used Prediction Equations for Spirometry Interpretation in Thai People"  ในงานประชุมวิชาการ The Asian Pacific Society of Respirology (APSR) Congress 2017  เมื่อวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2560 ณ เมือง Sydney ประเทศออสเตรเลีย[post:15 ธันวาคม 2560 15:55:12] (view: 47)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.