ข่าวการวิจัย/นวัตกรรม

ข่าวการวิจัย/นวัตกรรม


“น้ำมันปาล์มแดง” ทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพ          อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.  วิจัยการผลิตน้ำมันปาล์มแดงเพื่อสุขภาพและประยุกต์ใช้ในการผลิตน้ำมันผสม น้ำสลัด และมาการีนปราศจากไขมันทรานส์ พบว่ามีคุณค่าทางอาหารสูง มีสารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายชนิด รวมถึงมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย นับเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ใสใจในสุขภาพ  

 รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์  ระวียัน อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า น้ำมันปาล์มแดง เป็นน้ำมันชนิดใหม่ที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มดิบ เช่นเดียวกับน้ำมันที่ใช้ในการปรุงอาหาร มีคุณค่าทางอาหารสูง และมีสารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายชนิด ได้แก่  แคโรทีนอยด์ โทโคฟีรอล โทโคไตรอีนอล โคเอนไซม์คิวเทน และ สเตอรอล ซึ่งสารเหล่านี้มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ และช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย เพียงแต่น้ำมันปาล์มแดงจะไม่ฟอกสีให้ใส ซึ่งจะมีสารที่มีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าน้ำมันใสอย่างมาก โดยในการผลิตน้ำมันปาล์มแดงนั้นจะมีขึ้นตอนเช่นเดียวกับน้ำมันปาล์มโดยทั่วไป  หรืออาจกล่าวได้ว่า น้ำมันบริโภคทั่วไปที่จำหน่ายในท้องตลาดมีข้อจำกัดคือ มีสัดส่วนกรดไขมันไม่เหมาะสม และไม่มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ น้ำมันจึงใช้เป็นแหล่งของพลังงานเท่านั้น

 น้ำมันปาล์มแดงสามารถนำไปผลิตเป็นน้ำมันผสม ที่มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลายยิ่งขึ้น เช่น ทำการผสมน้ำมันปาล์มแดง  กับน้ำมันรำข้าว และน้ำมันงา โดยทำการผสมให้มีสัดส่วนของกรดไขมันอิ่มตัว กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียว  กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน ตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ  น้ำมันผสมที่ได้มีวิตามินและมีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่สูงมาก โดยมีปริมาณแกมมา-โอรีซานอล โทโคฟีรอล เซซามิน และแคโรทีนอยด์ เท่ากับ 524.47+2.46, 454.39+4.51, 362.53+5.66 และ 254.80+0.02 พีพีเอ็ม ตามลำดับ  น้ำมันปาล์มแดงและน้ำมันผสมยังสามารถนำไปผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำมันเป็นส่วนผสมได้ เช่น น้ำสลัด และมาการีน ซึ่งมาการีน ที่ทดลองผลิตเป็นชนิดปราศจากไขมันทรานส์ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ จึงเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ใสใจในสุขภาพ  

 ผลงานวิจัย “การผลิตน้ำมันปาล์มแดงเพื่อสุขภาพและการประยุกต์ใช้ในการผลิตน้ำมันผสม น้ำสลัด และมาการีนปราศจากไขมันทรานส์” ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันมีผู้ประกอบการทางด้านปาล์มน้ำมัน ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มดิบให้ความสนใจซื้ออนุสิทธิบัตร คือ บริษัทเชียงตะวัน เนเจอร์รัลปาล์มออยล์ จำกัด จังหวัดชุมพร ได้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ ได้คัดเลือกให้เป็นผลงานวิจัยเด่น และได้รับเกียรติให้จัดนิทรรศการในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2560 อีกด้วย.[post:13 พฤศจิกายน 2560 14:14:31] (view: 48)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
magarine
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
น้ำสลัดที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มแดง (ซ้าย) และน้ำสลัดที่ผลิตจากน้ำมันผสม (ขวา)
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
บริษัทเขียงตะวัน เนเจอร์รัลปาล์มออยล์ จำกัด จังหวัดชุมพร
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ ระวียัน

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.