บุคคลเด่น มช.

บุคคลเด่น มช.


บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ รับรางวัลบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560


ทันตแพทย์พุฒิพงศ์ ศรีภินันท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล “บัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560” พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท จากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร[post:14 กันยายน 2560 09:39:47] (view: 267)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.