ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

หมายเหตุ: ผู้ที่นำตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปใช้ในเชิงธุรกิจจะต้องขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
 Template powerpoint ครบรอบ 55 ปี มช. ภาษาไทย มี 2 แบบให้เลือกดังนี้ New
 Template powerpoint ครบรอบ 55 ปี มช. ภาษาอังกฤษ มี 2 แบบให้เลือกดังนี้ New
 ตราสัญลักษณ์วาระครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดขนาด 244 MB) New
 คู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์ 55 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ New
      หรือสามารถคลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลดได้ด้านล่างนี้
 Logo CMU Transformation
 เทมเพลท PowerPoint CMU Transformation
 เทมเพลท PowerPoint 50ปี มช.
 สปอตประชาสัมพันธ์เพื่อการรณรงค์ประหยัดน้ำ“ทำไมจะไม่ได้...ถ้า Version 1”
 สปอตประชาสัมพันธ์เพื่อการรณรงค์ประหยัดน้ำ“ทำไมจะไม่ได้...ถ้า Version 2”
 สปอตประชาสัมพันธ์เพื่อการรณรงค์ประหยัดน้ำ“ทำไมจะไม่ได้...ถ้า Version 3”
 เพลง มช.
Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.