ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร.0-5394-3333,0-5394-4444 Fax:0-5394-4900

[E-mail : prcmu239@cmu.ac.th]

เว็บไซต์ : http://www.prcmu.cmu.ac.th/

Contact Us

CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center : CCARC

Chiang Mai University

239 Huay Kaew Road, Muang District,Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel. 66 5394-3333,66-5394-4444 Fax:66-5394-4900

[E-mail : prcmu239@cmu.ac.th]

Website : corporate communication center and alumni relationship

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.