PR CMU Channel
คลิปวิดีโอ

PR CMU Channel
คลิปวิดีโอ


เพลง มช.วันนี้ รางวัลชนะเลิศการประกวดประพันธ์บทเพลง เนื่องในวาระพิเศษ ครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน”เพลง มช.วันนี้
รางวัลชนะเลิศการประกวดประพันธ์บทเพลง
เนื่องในวาระพิเศษ ครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ �
“5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน”

เนื้อร้อง/ทำนอง : นาย ศุภเมธ เพชรอุดม
เรียบเรียงดนตรี : นาย ศุภเมธ เพชรอุดม, นาย กิตติพันธ์ รัตนจิรเศรษฐ

จากวันนั้นที่เราได้ก้าวเดินไป
สู่จุดหมายบนดอยที่สูงเสียดฟ้า
ประเพณีที่แสนงดงามทำให้รู้จัก
เอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครมีเพียงที่เดียว
ที่แห่งนี้ “ที่ มช.”

จนวันนี้ผ่านกาลเวลาเนิ่นนาน
ภาพเหล่านั้นยังอยู่ในความทรงจำ
ที่ตรงนั้นทำให้ได้รู้อะไรมากมาย
ได้ศึกษาค้นหาเรื่องราวที่เราสนใจ
สร้างลูกช้างตัวเล็กให้ยิ่งใหญ่

*จุดเริ่มต้นเล็กๆจากวันนั้น
ได้ถูกพัฒนาปรับปรุงสร้างคนให้สำเร็จ
ในหน้าที่ เป็นคนดีอยู่ในสังคม
ผ่านมานานถึง 50 ปี�
เราพี่น้องรวมใจเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่
เพื่อตอบแทน ทุกๆอย่าง�
เพื่อสร้างให้แผ่นดินนี้ให้ดีขึ้นไป

(ซ้ำ *)
จุดเริ่มต้นเล็กๆจากวันนั้น
ได้ถูกพัฒนาปรับปรุงสร้างคนให้สำเร็จ
ในหน้าที่ เป็นคนดีอยู่ในสังคม
ผ่านมานานถึง 50 ปี�
เราพี่น้องรวมใจเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่
เพื่อตอบแทน เพื่อทดแทน�
ตอบแทนคุณแผ่นดินนี้ที่เรายืนอยู่

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.