งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Public Relations Office, Chiang Mai University, THAILAND

Executive News

Executive News


Delegation from Kyoto Institute of Technology, Japan visits Chiang Mai University


On the 7th August 2018, Clinic Professor Niwes Nantachit, M.D., President extended a warm welcome to delegation from Kyoto Institute of Technology (KIT), Japan led by Associate Professor Yoshihiro Inoue, Head of Department of Insect Biomedical Research, Research Center for Insect Advanced Studies. Kyoto Institute of Technology and Chiang Mai University always have a long and close relationship. This time, Associate Professor Yoshihiro Inoue and his delegates visited Chiang Mai University to meet President and administrations as well as exchange views to further academic collaboration between Kyoto Institute of Technology and Chiang Mai University.


[post:2018-08-07 16:23:13] (view: 147)

News Image

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.