งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Public Relations Office, Chiang Mai University, THAILAND

Executive News

Executive News


Delegation from Chongqing Municipal People’s Government visits Chiang Mai University


On the 5th August 2018, Vice President Rome Jiranukrom received delegation from Chongqing Municipal People’s Government led by Mr. Qu Qian, Vice Mayor on the occasion of their visit to Chiang Mai University. Later in the afternoon, Vice President Rome accompanied delegation to the Visitor Information Center where they observed the tourist management of Chiang Mai University under the Visit CMU Project.


[post:2018-08-07 09:15:39] (view: 125)

News Image

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.