งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Public Relations Office, Chiang Mai University, THAILAND

Executive News

Executive News


Dali University, P.R. China Visits Chiang Mai University


On the 11th June 2018, delegation from Dali University, P.R. China led by Mr. Duan Lin, Chairman of Dali University Committee were welcomed by Associate Professor Rome Chiranukrom, Acting Vice President for International Relations and Alumni Affairs on the occasion of their visit to discussed mutual interests and seek academic collaborations with Chiang Mai University.


[post:2018-06-11 15:01:34] (view: 113)

News Image

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.