งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Public Relations Office, Chiang Mai University, THAILAND

Executive News

Executive News


China Three Gorges University, P.R. China visits Chiang Mai University


On the 11th June 2018, delegation from China Three Gorges University, P.R. China led by Mr. He Weijun, President were welcomed by Associate Professor Rome Chiranukrom, Acting Vice President for International Relations and Alumni Affairs on the occasion of their visit to seek academic collaborations with Chiang Mai University on various area, especially Engineering which is a strong discipline of both institutes.


[post:2018-06-11 14:59:58] (view: 100)

News Image

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.