งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Public Relations Office, Chiang Mai University, THAILAND

Executive News

Executive News


MoU Signing between CMU and Liupanshui Normal University, P.R. China


CMU’s Associate Professor Rome Chiranukrom, Acting Vice President for International Relations and Alumni Affairs and Mr. Cheng Xuquan, Vice President and delegates from Liupanshui Normal University, P.R. China signed a Memorandum of Understanding between the two universities on May 28, 2018. This MoU aims to foster staff and student exchanges, joint research, joint degree, exchange of publications and academic information.


[post:2018-05-28 14:17:56] (view: 113)

News Image

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.