งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Public Relations Office, Chiang Mai University, THAILAND

Executive News

Executive News


NCNU's Visit to Chiang Mai University


National Chi Nan University (NCNU) pays a visit to Chiang Mai University On the 15th May 2018, Associate Professor Rome Chiranukrom, Vice President for international Relations and Alumni Affairs welcomed Dr. Hugh Pei-Hsiu Chen, Distinguished Professor & Director Department of Southeast Asian Studies & Center for Southeast Asian Studies and delegation from National Chi Nan University, Taiwan. The discussion focused on academic collaboration such as research collaboration and exchange of student. Both institutes shared several mutual interest especially in ASEAN studies regarding cultures and languages.


[post:2018-05-15 15:47:21] (view: 183)

News Image

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.