งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Public Relations Office, Chiang Mai University, THAILAND

Executive News

Executive News


The University of Manchester, United Kingdom visits Chiang Mai University


On 7th May 2018, Professor Stephen Flint, Assoc. Vice President for Internalization and Mr. Richard Cotton, Directorate for the Student Experience from The University of Manchester, United Kingdom paid a visit to Chiang Mai University and were welcomed by Associate Professor Rome Chiranukrom, Acting Vice President for International Relations and Alumni Affairs, and Associate Professor Sampan Singharajwarapan, Ph.D. Acting Advisor to the President for Research. The meeting focused on academic collaboration in the areas both institutions share mutual interests such as Health Sciences, Energy, and Environment.


[post:2018-05-07 16:38:17] (view: 233)

News Image

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.