งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Public Relations Office, Chiang Mai University, THAILAND

Executive News

Executive News


MOU with SISU, China


CMU’s Associate Professor Rome Chiranukrom, Acting Vice President for International Relations and Alumni Affairs, and Mr. Liuting, President of Chongquing Nanfang Translators College of SISU, P.R. China, together signed an Academic Agreement between CMU and College of SISU, on 29th January, 2018. This agreement promotes a student and staff exchange program, as well as the sharing of academic information, conducting joint research and joint courses and CMU’s Languages Institute will be the first office to take advantage of this agreement.


[post:2018-01-30 13:19:22] (view: 199)

News Image

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.