งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Public Relations Office, Chiang Mai University, THAILAND

Executive News

Executive News


Chiang Mai University receives delegation from Obihiro University Japan


On January 30th, 2018, Associate Professor Rome Chiranukrom, Acting Vice President for International Relations and Alumni Affairs welcomed Mr. Akihiro Kawata, Chairman of Obihiro Exchange Association and Vice President of OCCI, and delegates from Obihiro University to Chiang Mai University. The aim of the meeting was to seek collaborations between two institutions. On this occasion, Chiang Mai University students also had an opportunity to attend the meeting with an intention that they will have a better understanding of the exchange programs and how those programs can be beneficial for them in the future.


[post:2018-01-30 10:11:40] (view: 180)

News Image

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.