งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Public Relations Office, Chiang Mai University, THAILAND

Executive News

Executive News


MoU Signing Ceremony between CMU and National Central University, Taiwan


Associate Professor Dr. Sampan Singharajwarpan, Advisor to the President for Research, and Professor Hsieh - Lung Hsu, Vice President for International Relations Affairs, participated in the Memorandum of Understanding Signing Ceremony (MoU) between Chiang Mai University and National Central University, Taiwan under collaboration with Faculty of Science, Chiang Mai University. This MoU aims to promote mutual development of research and academics. This ceremony happened on January 8, 2018 at Office of the University. Chiang Mai University.


[post:2018-01-08 09:44:28] (view: 197)

News Image

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.