ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ผู้บริหารพบผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบปะผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายเจษฎา ไสยสมบัติ นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 นายเรวัตร แสงมีอายุภาพ ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายสโมสรนักศึกษาแต่ละคณะฯ ร่วมประชุมในระบบออนไลน์ เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2563


[post:10 เมษายน 2563 11:47:36] (view: 187)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.