ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และหน้ากากอนามัย จากคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่


ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องควบคุมให้สารละลายทางหลอดเลือด (Infusion Pump) จำนวน 4 เครื่อง หน้ากากอนามัย 3 ชั้นสีเขียว จำนวน 10,000 ชิ้น หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 500 ชิ้น เสื้อ PPE จำนวน 1,000 ชุด แอลกอฮอล์ จำนวน 400 แกลลอน และข้าวโพดหวาน จำนวน 240 กระป๋อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 โดยมีคุณอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคุณศิริพร ตันติพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรม กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 คุณองอาจ กิตติกุลชัย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมอบฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ.2563 ณ สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่


[post:09 เมษายน 2563 14:40:16] (view: 188)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.