ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ร่วมสนับสนุนบริจาคเงิน แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการรวมกลุ่มของผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อว่า "เราจะไม่ทิ้งกัน" มอบเงินบริจาคเพื่อโครงการดับไฟป่า ผ่านมูลนิธิพัฒนามหาวิทยลัยเชียงใหม่ จำนวนเงิน 35,509 บาท เพื่อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา สำหรับบรรเทาอาการปวดเมื่อย แสบตา และเคล็ดขัดยอก ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าบริเวณบ้านแม่เหียะใน หลังวัดพระธาตุดอยคำ, สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนงาน และบุคลากรสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมสนับสนุน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการเฝ้าระวังและดับไฟป่าในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


[post:31 มีนาคม 2563 13:57:01] (view: 187)

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.